Water- en Zwemveiligheid

Water- en Zwemveiligheid

In het waterrijke land waarin we leven is het risico dat water met zich mee brengt groot. Om de veiligheid in en om het water te kunnen waarborgen zijn een aantal aspecten van belang. Uit de vele aspecten die een rol spelen omtrent de veiligheid hebben we een selectie van de volgens ons belangrijkste punten gemaakt.

De belangrijkste aspecten worden de komende weken op de website geplaatst.