Archief: 27 januari 2022

Inventariseren gaat door

Beste collega’s,
Ons inventariseren gaat door. Hoe is het gesteld met de zwemscholen in Nederland. Na het luiden van de noodklok over het zwemonderwijs en het voortbestaan van vele tientallen zwemscholen krijgen wij steeds meer steunbetuigingen en informatie.
De publieke tak van de Zwembranche is ruim vertegenwoordigd. Die worden overheid technisch als financieel gesteund. Neem bijvoorbeeld de SPUK IJZ-regeling. De commerciële kant van de Zwembranche, zwemscholen en privézwembaden zijn ruim ondervertegenwoordigd. Hier is de NSWZ al ruim twee jaar hard voor aan het strijden in Den Haag een stem te krijgen en met succes.
Uw steun voor het behouden van zwemscholen en het behoud van de differentiatie in het zwemonderwijs is enorm belangrijk. Momenteel spreekt de NSWZ namens ruim 120 zwemscholen en commerciële zwembaden. Dit aantal geeft kracht in Den Haag om deel uit te maken als serieuze gesprekspartner.
De steun is uitgesproken onder andere namens: https://nswz.nl/spreekt-zich-uit-namens/
Ben of ken jij een zweminstelling die ook kosteloos zijn steun wil geven aan de NSWZ? Vul dan een klein online formulier in. Hiervan is niet alles verplicht. Wel kan je aangeven of jij anoniem wilt blijven.
Link naar het formulier: https://nswz.nl/steun-ons-nu/
Wij zullen u zo snel mogelijk op de hoogte houden van de vervolg stappen naar de overheid.
Met vriendelijke groet,
Dhr. Shiva A. De Winter
Voorzitter Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid

NSWZ: De ivoren toren van het CTB bij zwemlesouders valt in duige

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vergezeld door de Vereniging Sport en Gemeente (VSG) ging eind december keihard in tegen de uitspraak van de rechter in de zaak die een Hilversums zwembad aanspande tegen de Gemeente Hilversum om het niet controleren van het CTB van zwemlesouders. De Rechter deed uitspraak dat de activiteit zwemles een onderwijsactiviteit is en dus de begeleidende ouders niet CTB plichtig waren. De VSG schakelde de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) in om gemeenten in Nederland te overtuigen dat de rechter de activiteit alleen voor het zwembad in Hilversum bedoelde.
Van deze tegenwerking is nu weinig meer over. Instanties duikelen over elkaar heen en niemand wil de verantwoordelijkheid nog nemen voor het verplicht stellen van de CTB-controle bij zwemlesouders. Alle instanties wijzen naar elkaar en laten de burgemeesters in de kou staan. Diezelfde burgemeesters die keihard oordeelden, dat het Ministerie van VWS en de destijds VWS-minister Hugo de Jonge het opgedragen hebben, lijken nu in de steek gelaten.
Laat Minister Kuipers van VWS zijn verantwoordelijkheid pakken in deze ontzettend pijnlijke zaak. Het CTB bij zwemlesouders die ervoor zorgde dat vierduizend kinderen thuis zitten doordat ouders soms hardhandig buiten de deuren van het zwembad werden gehouden is bij sterven na dood. Laat Ernst Kuipers zijn eerste goede daad doen en repareren wat er te repareren valt. Zet zwemveiligheid op de eerste plaats met nog zes maanden op de klok voor de zomervakantie.
 

Persbericht 13-1-2022

NSWZ roept Minister Kuipers op om het verschil te maken voor de zwemlessen in Nederland
Na de uitspraak van de rechter 28 december 2021 over de positie van zwemles en de daarbij behorende QR controle bij kinderen Nederland op zijn kop. De rechter was duidelijk in zijn uitspraak. De “activiteit” zwemles is onderwijs. De overige activiteiten konden wel CTB plichtig zijn. Een uitspraak die in een keer alle ouders weer toegang tot zwemles zou verschaffen maar niets is minder waar. Het Ministerie van VWS en de Vereniging Sport en Gemeente (VSG) zette vol in tegen de uitspraak met als argument dat deze alleen voor het zwembad in Hilversum zou gelden. Fout! Gelukkig zien steeds meer gemeenten dit in en zijn er dagelijks gemeenten die afscheid nemen van het CTB bij zwemles.
Na Groningen, Barendrecht en Apeldoorn rommelt het nu in meer gemeenten. De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) zette vol in op de verspreiding van een brief aan de raadsleden. Deze is door de NSWZ verspreid en hierna door honderden ouders opgepikt die hierna hetzelfde voorbeeld volgden. Dit leidt tot nu toe tot tientallen raadsvragen in meerdere gemeenten in Nederland. Een van de grootste voorbeelden is Amsterdam. De zorgen van de NSWZ zijn groot. Hoe hard gaat het ministerie onder leiding van de nieuwe minister Kuiper nog tegen een uitspraak van de rechter in?
Het ministerie van VWS is er alles aan gelegen rust te creëren in deze roerige tijd. Aan onze nieuwe minister Kuipers om hier duidelijkheid in te scheppen. Vele gemeenten twijfelen door de houding van het ministerie van VWS. De rechter was hier duidelijk in. De NSWZ roept de minister in hier zo snel mogelijk een standpunt over in te nemen en de zwemlessen landelijk CTB vrij te maken. De vrees vanuit de stichting is dat de nieuwe minister de voorzichtigheid van zijn voorganger zal voortzetten waardoor de zwemveiligheid sterk onder druk komt te staan. De NSWZ heeft vandaag ook de Tweede Kamerleden een brief sturen om hen te informeren over de huidige stand van zaken en op te roepen bij minister Kuipers aan te dringen om in te grijpen. “Met nog zes maanden op de klok is de nood hoog voor de zwemveiligheid” volgens Shiva de Winter voorzitter van de NSWZ.
 

CTB bij zwemles hangt aan het zijden draadje van VWS

Na de uitspraak van de rechter over de positie van zwemles en de daarbij behorende QR-controle bij kinderen staat de zwembranche op zijn kop. De rechter was duidelijk in zijn uitspraak. De “activiteit” zwemles was onderwijs. De overige activiteiten konden wel CTB plichtig zijn. Een uitspraak die in een keer alle ouders weer toegang tot zwemles zou verschaffen maar niets is minder waar. De grote macht uit Den Haag zette vol in op de uitspraak met als argument dat deze alleen voor het zwembad in Hilversum gold. Fout! Gelukkig zien steeds meer gemeenten dit in en zijn er dagelijks gemeenten die afscheid nemen van het CTB bij zwemles.
Na Groningen, Barendrecht en Apeldoorn rommelt het nu in meer gemeenten. De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid zette vol in op de verspreiding van een brief aan de raadsleden. Deze is door de NSWZ verspreid en hierna door honderden ouders opgepikt die hierna hetzelfde voorbeeld volgden. Dit leidt tot nu toe tot tientallen raadsvragen in meerdere gemeenten in Nederland. Een van de grootste voorbeelden is Amsterdam. Hoe lang houdt de stugge houding van het Ministerie van VWS stand tegen de rechtspraak?
Het ministerie wil rust. Aan onze nieuwe minister Kuipers om hier duidelijkheid in te scheppen. Vele gemeenten twijfelen. De rechter was duidelijk, neem dit als minister over en maak de zwemlessen landelijk CTB vrij. Dit is hij als minister van VWS verplicht tegenover de ouders in Nederland en de zwemveiligheid. Zal hij direct zijn stempel zetten op zijn functie of zet hij het twijfelachtige beleid van zijn voorganger, Hugo de Jonge voort?
 

Wat vindt André de Jeu van het coronabeleid rondom zwemles

André de Jeu is directeur van de Vereniging voor Sport en Gemeenten. Wat vindt hij van het coronabeleid rondom zwemlessen? “Het kabinet heeft een besluit genomen en daar kan ik een mening over hebben, maar dat verandert niets aan de zaak. Het is mijn taak het beleid van de overheid uit te leggen. En vervolgens te kijken: hoe gaan we het organiseren?”
André erkent dat de zwemveiligheid in gevaar kan komen als kinderen langere tijd geen zwemlessen krijgen. “Maar je moet het niet omdraaien”, stelt hij. “Als je het als ouder zo belangrijk vindt dat je kinderen leren zwemmen, laat je dan even testen. Als ouder heb je nog steeds de primaire verantwoordelijkheid voor je kinderen.”
(Bron: intervieuw NOG)
Maar wat nou als de overheid het bij het verkeerde eind heeft? Een rechter heeft gesproken, niet alleen voor het zwembad in Hilversum maar voor alle zwemlessen in Nederland. Dan zou het dus verkondigen van het kwade zijn ten nadele van alle kinderen in Nederland 🙄. Wie roept ze tot de orde naast mij? Hopelijk staan er meer “branchepartners” op.

Ouders en gemeenteraad zijn nu aan zet om waanzin QR bij zwemles te verbreken

Na de stappen naar de Tweede Kamerleden, OMT leden, Kabinetsleden, Burgemeesters, Veiligheidsregio’s en vele anderen in Nederland is het nu de zet aan de ouders en de gemeenteraadsleden. De rechter heeft in de QR-toegangscontrole zaak die Zwemschool De Winter Sport aanspande tegen de Gemeente Hilversum een voorlopige voorziening ontvangen van de rechter die duidelijke taal sprak. “Zwemonderwijs is Nederland is onontbeerlijk en valt daarom niet onder sport”.
Een duidelijke uitspraak met een goede onderbouwing. Hiermee zou verwacht worden dat VWS in het belang van de kinderen zou beslissen en de zwemlessen landelijk CTB vrij te maken voor ouders van zwemles kinderen. Het tegendeel is waar. “In plaats van constructief mee te denken in het belang van de duizenden kinderen die nu landelijk niet naar zwemles kunnen gaan doordat hun ouders geweerd worden buiten het zwembad, is er gekozen voor de tegenaanval. Hierbij is de Vereniging Sport en Gemeente (VSG) zo ver gegaan door naar de NCTV te stappen om die een oordeel te vragen. Deze oordeelde dat de uitspraak van de rechter alleen voor Zwembad ’T Gooische Bad in Hilversum zou gelden. Dit is niet waar. De rechter spreekt in zijn vonnis over de activiteit zwemles en niet over zwemles in dit specifieke zwembad. Daarnaast is de NCTV is niet bevoegd te oordelen over een unieke zaak. Dus iets wat in mijn opinie ver buiten zijn bevoegdheid staat” volgens Shiva De Winter voorzitter van de Nederlandse Vereniging Water- & Zwemveiligheid (NSWZ).
De NSWZ heeft al stappen gezet richting de gemeenteraadsleden in Nederland. Alle griffie hebben, of ontvangen vanuit de stichting een brief met het verzoek hun verantwoordelijkheid als gekozen ambtsdrager te pakken en het college in hun gemeente er op aan te sturen de uitspraak van de rechter over te nemen en te zorgen dat alle ouders, ondanks hun keuze, weer hun eigen kind kunnen omkleden. Door als gemeente niet de uitspraak van de NCTV over te nemen dat het hier alleen het zwembad in Hilversum betreft en niet ergens anders in het land en het Ministerie van VWS die aangeeft dat er geen vergelijkbare situatie bestaat waarbij in een zwemfaciliteit alleen maar zwemles word gegeven. Hier in tegen te kiezen voor het belang van hun inwoners en kinderen. “Over zes maanden start de zomervakantie weer en willen kinderen het water in. Het is onze taak zo veel mogelijk kinderen zwemveilig te laten worden”.
De NSWZ heeft de brief die zij aan de gemeenten gestuurd hebben openbaar gemaakt en roept op aan alle ouders in Nederland deze brief in te zetten om te communiceren met hun gemeente. Het is nu de zet aan alle gemeenteraadsleden. Hierbij is ook de wethouder sport van belang.
De NSWZ-voorzitter De Winter hoopt met de inzet van ouders per gemeente dat extra zetje te geven aan alle gemeenten de keuze te maken de uitspraak van de rechter toe te passen op de zwemlessen in zwembadinrichtingen in hun gemeente. Er zijn nu enkele gemeenten in Nederland die al de keuze ten goede van de zwemveiligheid hebben genomen. De Winter hoopt dat nog deze maand het jaar voor alle kinderen weer voortgezet kan worden.
Wat te doen als ouder / verzorger. Download de brief gericht aan de gemeenteraadsleden. Zoek op de site van uw gemeente naar het mailadres van de griffier. Meestal is dit griffie@ en dan de gemeente waar u woont. Stel een nette korte mail op aan de griffier met de vraag deze brief aan alle raadsleden te delen en voeg de pdf brief toe. Vergeet hierbij ook niet de wethouder sport. Zijn mailadres is ook te vinden op de website van uw gemeente.
Link naar de PDF brief: http://lnnk.in/dRdV
Voor vragen: shivadewinter@nswz.nl

Persbericht 31-12-2021

De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid heeft zojuist aan alle gemeenteraadsleden in Nederland een brief gezonden. Dit is gegaan via de griffie met de vraag of zij dit willen verspreiden. Na de uitspraak van de voorzieningsrechter van rechtbank Midden-Nederland, waarbij Zwembad ’t Gooische Bad geen QR-code meer hoefde te controleren bij zwemles ouder, is er een groot landelijke discussie ontstaan. Het Ministerie van VWS, de Vereniging Sport en Gemeenten en de samenwerkende zwembranche organisaties (red. KNZB, NRZ etc.) hebben de NCTV ingeschakeld die oordeelde dat dit vonnis niet zou gelden voor andere zwembaden.
De NSWZ gaat hier niet mee akkoord. “Wij hebben het hier over kleine kinderen die niet langer de dupe mogen worden. Zij mogen niet de dupe worden of blijven door de keuze van hun ouders. Ouders of verzorgers moeten zelf hun kind kunnen begeleiden en aankleden voor en na de zwemles”, aldus Shiva de Winter, voorzitter van de NSWZ en eigenaar van Zwembad ’t Gooische Bad.
De NSWZ krijgt verschillende signalen dat gemeenten er zelf voor kiezen om zwembaden te informeren niet meer te willen controleren op het CTB (QR) bij zwemles ouders. “Wij vinden dit een zeer goede ontwikkeling. Den Haag heeft meer aan het hoofd dan alleen zwemles ouders en gemeenten zijn nu zelf aan zet. Het is nu van groot belang dat raadsleden de verschillende collega’s binnen hun gemeente te overtuigen ook de CTB controle (dus QR) bij zwemles op te schorten. Dit om zo om in het nieuwe jaar de zwemles weer mogelijk te maken voor alle kinderen.
De NSWZ spreekt haar hoop uit dat in het nieuwe jaar alle kinderen zo veel mogelijk weer naar zwemles kunnen. “De zomervakantie staat haast weer voor de deur dus het is nu alle zeilen bijzetten om het zo zwemveilig mogelijk te maken” aldus Shiva de Winter.
Deze strijd kost helaas veel geld:
Doneer online: https://gofund.me/