Archief: 27 januari 2022

The day after…

Woensdag 29 december, de dag na de uitspraak van de voorzieningenrechter over het door mij niet willen controleren van het CTB bij zwemlesouders. Dit heeft vooraf al een hoop stof doen opwaaien en ook nu naderhand zijn de voor- en tegenstanders rijkelijk vertegenwoordigd in het verkondigen van hun mening.
Van origine ben ik zwemleraar, begonnen op mijn 12e bij een Hilversumse zwemvereniging. Ik kan wel zeggen dat ik alle hoeken van het zwemonderwijs al zo’n beetje heb gezien. Ook de hierbij horende hoogte- en dieptepunten. Wat ik een duidelijk voorbeeld vind en welke ik ook heb gebruikt tijdens de zitting: Als je twee à drie jaar geleden zou zeggen tegen een ouder / begeleider dat zijn of haar kind door een ander zou moeten worden omgekleed, ook als dit een medewerker van het zwembad zou zijn, dan zou de wereld te klein zijn en dit direct moeten worden teruggedraaid. Dit is een van de grootste diepte punten in de zwembranche naar mijn mening. Nu anno 2021 moet het allemaal maar normaal zijn dat ‘vreemde’ andermans kinderen aan en uit kleden. Nou, ik kan je vertellen, niet in mijn beleving.
De weg die bewandeld moet worden is nog lang en deze uitspraak is maar een kleine stap in de vele die nog moeten volgen. Deze uitspraak biedt wel perspectief aan vele ouders die zich ongehoord voelen ongeacht of zij voor of tegen vaccineren zijn, maar ook voor de vele ouders die een weloverwogen andere mening of reden hebben voor de door hun gemaakte keuze.
Onder andere door het geweldige voorbereidend werk van de vrijwilligers bij coronajuristen.nl en hierna het uitstekende advocatenwerk van Maes Law B.V. onder aanvoer van advocaat Bart Maes is de eerste stap voor echte erkenning voor zwemlessen gezet. Als het aan mij ligt zullen er vele volgen.
Helaas komt alleen de zon voor niets op en kost iedere stap bakken met geld. Mocht jij iemand zijn of kennen die een financiële bijdrage kan storten in de juridische strijd voor de zwemleskinderen heel graag. Ik ben niet van het handje ophouden, maar op dit moment kan ik niet anders.
Ik hou jullie van iedere stap op de hoogte, zoals jullie van mij gewend zijn. Op naar erkenning voor het zwemonderwijs en de zwemveiligheid in Nederland.
Bijgevoegd de uitspraak.

Motie om sport essentieel te krijgen komt pas anderhalf jaar na Kamervragen

Afgelopen week stond de media er bol van. De vragen aan het kabinet om te bekijken of sport als essentieel aangewezen kon worden en daardoor bij een volgende lockdown niet zomaar meer gesloten zou worden. Een belangrijk vraagstuk die toch stof tot nadenken moet geven zei het niet dat op 15 juni de toenmalig Minister Van Rijn (Medische Zorg) onder andere namens staatssecretaris Stef Blokhuis indiende dit punt al hebben behandeld en beantwoord.
De oproep was destijds vanuit bekende sporters die de regering vragen om steun voor meer bewegen en sport als essentieel te bestempelen. Toenmalig Minister Van Rijn geeft hierin aan bekend te zijn met de vragen. Op de vraag: “Bent u het met de ondertekenaars ervan eens dat «sport en bewegen een essentiële, preventieve rol spelen om Nederlanders vitaler te maken als ook dat dit het moment is om in actie en tot gedragsverandering te komen, waarbij de nadruk ligt op voorkomen in plaats van genezen? Antwoord Van Rijn: “Voldoende bewegen en sporten is uitermate belangrijk voor vitaliteit en een gezonde leefstijl. Het is nu zaak dat het sporten en bewegen terugkomt op het niveau van voor de corona crisis”. Hier spreken wij over juni 2020. Zowel vanuit het Nationaal Sportakkoord als het Nationaal Preventieakkoord zetten ik en Staatssecretaris Blokhuis, ons in voor de beweging naar meer sport en bewegen in het dagelijks leven van mensen”.
Van Rijn, tot 9 juli 2020 verantwoordelijk voor onder andere Sport bij het ministerie van VWS gaf duidelijk aan dat sport en het belang van sport een duidelijke essentie hebben. Demissionair Minister Hugo De Jonge quote op rijksoverheid.nl: “Iedereen in Nederland moet de ruimte krijgen om volwaardig mee te kunnen doen aan onze samenleving. Als je een beperking hebt, mag dat geen reden zijn om langs de kant te staan. Ik wil werken aan een zorgzamere samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat we naar elkaar omkijken en als het nodig is voor elkaar zorgen. Een samenleving ook waarin we kinderen meer recht doen en helpen om kansrijk en veilig op te groeien. Betere zorg en ondersteuning voor jong en oud, daar zet ik mij samen met de duizenden professionals in de zorg voor in”.
Graag wil ik het nieuwe kabinet erop attenderen dat eerder gemaakte antwoorden en uitspraken van een voorgaande minister wel degelijk tellen. Een van mijn vakgebieden, zwemles, kan door toedoen van onder andere het OMT doorgaan. Dit is voor de ruim 300.000 zwemles kinderen een opluchting en dat maakt ook erg opgewekt. Helaas houd het kabinet zich niet aan door VWS beantwoorde vragen dat sporten toegankelijk moet zijn voor iedereen om bij te dragen aan een vitaler leven en een gezondere levensstijl. Met de komst van het coronatoegangsbewijs, de avondlockdown om 17:00 en de lockdown voor alle binnensporten, uitgezonderd zwemles tot 12 jaar is er nog een hoop ruimte te winnen. Aangeven dat het onderzocht gaat worden, is een begin maar ik raad het kabinet aan zich te verdiepen op de uitspraken en route die VWS in het begin van de zomer 2020 aannam. Sporten is gezond voor jong en oud. Open de deuren en geef iedereen de mogelijkheid, zei het met maatregelen, te kunnen werken aan zijn of haar gezondheid.

NSWZ: Nieuw kabinet trots als een pauw maar blind voor gevolgschade zwemveiligheid

 
Met trots worden vandaag de nieuwe kabinetsplannen besproken. Na 271 dagen van speelplaats politiek waar de een over de ander viel en er formateurs als een soort schooljuf ertussen moesten springen is er dan toch een “nieuw” kabinet. “Kunnen wij dan nu weer over tot de orde van de dag of gaan wij nu eerst een tijd lang trots als een pauw rondlopen om te laten zien hoe goed zij zijn”? Gistermiddag was het debat over de verlengde corona maatregelen. Het lijkt dat alles moet wijken voor de nieuwe kabinetsplannen. Naar mijn mening zit het land in een houdgreep waar het zo snel mogelijk uit moet.
GroenLinks en de SP hadden voor het debat van vandaag Kamervragen ingediend bij minister de Jonge aangaande zwemles. “Doordat het vervroegd was, er te veel vragen kwamen en de vraagstelling waarschijnlijk te complex was, zijn deze niet behandeld en zullen die op een ander tijdstip beantwoord worden” volgens Shiva de Winter. Zonde, als je ziet hoe de zwemveiligheid als een bijzaak wordt afgedaan. De vragen die onder andere zijn ingediend bij de minister zijn misschien complex, maar leggen de vinger meteen op de zere plek.
“Hoeveel kinderen zullen er deze zomer zijn zonder A-diploma, die wel een diploma zouden hebben als zwemlessen onverminderd hadden kunnen doorgaan? Wat zijn de gevolgen voor de zwemveiligheid”? En “Wat is er veranderd na het 103e OMT-advies waardoor zwemles nu, in relatie tot de veiligheid van kinderen, niet meer belangrijk genoeg is om open te blijven”? Ook “Bent u bereid om het OMT nogmaals advies te vragen over zwemles, mogelijke veiligheidsmaatregelen, openingstijden en gebruik van het coronatoegangsbewijs (CTB) in zwembaden? Zo nee, waarom niet”?
Zeer kritische en directe vragen uit een lijst van 14 waren voor de zwemveiligheid en de grote zorgen om het welzijn van de kinderen waar zo snel mogelijk antwoord op dient te komen. Naast dat de gevolgschade enorm is, is er geen enkel zicht op verbetering of reparatie. Terwijl de ziekenhuiscijfers de goede kant op gaan wordt gezegd dat er mogelijk volgende week meer maatregelen volgen. Is de Minister van plan zelf langs het bad te komen staan van de zomer? Gaat hij als LifeGuard zelf in spanning bij een overvol strand op wacht staan?
Het kabinet mag wat mij betreft trots zijn dat het hen na een recordtijd gelukt is opnieuw gezamenlijk verder te gaan, maar moet zich naar mijn mening kapot schamen om de schade die het heeft aangericht en de angst die is opgebouwd bij ouders in onzekerheid. “De opmerking die ik geregeld maak ‘Heeft hij zelf wel eens in zijn zwembroek in het water gestaan om te zien hoe zwemveiligheid wordt gecreëerd’ gaat hier ook weer op”. Ik roep het kabinet op zo snel mogelijk de vragen van Lisa Westerveld (GL) en Michiel van Nispen (SP) alsnog in behandeling te nemen en zich te beraden om in te grijpen om de gevolgschade voor de zwemveiligheid te beperken. Zonder ingrijpen zal de kans op gevaarlijke incidenten toenemen. Behoed het kabinet om niet weer de fout te maken die het vorig voorjaar gemaakt heeft en zie, zoals het OMT in advies 103 gaf, zwemles vanwege het educatieve aspect en belang van de veiligheid los van overige binnensporten.
 

Het belang van zwemlessen lijkt niet door te dringen bij regering

 
15-12-2021 | 10:06 | HILVERSUM | RUBRIEK: BINNENLAND
Een samenvatting van de persconferentie: het aantal positieve testen daalt, maar de besmettingen onder kinderen zijn hoog. Daarom gaan de scholen een week eerder dicht. De maatregelen blijven net als het advies om een sneltest te doen voordat je ergens op bezoekt gaat. Mogelijk volgen er meer maatregelen.
Gezien de avondlockdown blijft, zonder uitzondering van zwemlessen, zitten nog steeds vele kinderen thuis. Het belang van continuïteit in het leerproces van zwemmen lijkt niet door te dringen bij de beleidsmakers. Daar waar scholen aan de noodbel trokken over het feit dat kinderen leerachterstand zouden oplopen, blijft het angstvallig stil als het om zwemlessen gaat. Naast de kinderen die geen zwemles kunnen volgen omdat de zwembaden vroeg dicht gaan, zijn er nog de kinderen die het zwembad niet in komen omdat ouders geen QR-code kunnen laten zien.
Hier en daar lijkt er wat te gebeuren. GroenLinks en SP hebben een nieuwe reeks Kamervragen ingediend waarbij aandacht wordt gevraagd voor de groep kinderen die nu in de problemen dreigt te raken. En langzaam klinkt er ook geluid uit de zwemsector dat het niet langer zo kan, maar over het algemeen is het nog te stil.
Het is tijd voor mijn partners uit de zwembranche en het op te nemen voor de doelgroep waarvoor zij zouden moeten staan. Het gaat om de toekomst van het zwemmen en de veiligheid van onze kinderen.

Nieuw kabinet moet het belang van zwemles en zwemveiligheid erkennen

 
14-12-2021 | 14:27 | Hilversum | Rubriek: Binnenland
Na 271 dagen eindelijk witte rook: het regeerakkoord is rond. De afgelopen jaren heeft het kabinet laten zien dat het nauwelijks weet wat er op de zwembadvloer afspeelt. Dat moet komende regeerperiode echt anders.
In een waterrijk land als Nederland is waterveiligheid heel belangrijk. Daarom is zwemles een van de meest essentiële dingen in de opvoeding van een kind. Die verantwoordelijkheid ligt nu bij ouders, verzorgers en docenten. Ook is het een zorgplicht die zwembaden en zwemschoolhouders in hun schoot geworpen krijgen.
Jaarlijks verdrinken onnodig kinderen en volwassenen. De druk op de zwembranche is nu te groot. Daarom moet het nieuwe kabinet het belang van zwemles en zwemveiligheid erkennen. Ook moet het een onafhankelijk landelijk keurmerk opzetten om de zwemveiligheid te kunnen waarborgen in de toekomst. Dat keurmerk is wat anders dan een landelijk diploma.
Op korte termijn zouden ouders zonder coronatoegangsbewijs het zwembad in moet kunnen en moet er voor zwembaden uitzondering gemaakt worden op de regel dat die om 17:00 uur moeten sluiten. Voorbeeld is het antwoord van staatssecretaris Blokhuis op een van de Kamervragen van Lisa Westerveld (GroenLinks) over het coronatoegangsbewijs en zwemles. Blokhuis meldde dat hij regelmatig contact heeft met de Nationale Raad Zwemveiligheid, en dat het coronatoegangsbewijs nooit een onderwerp van gesprek is geweest.
Het is daarnaast belangrijk dat het nieuwe kabinet meerdere gesprekspartners uit de zwembranche heeft. Ook moet het nieuwe kabinet het belang van commerciële zwemlessen inzien. De publieke kant is bekend en ruim vertegenwoordigd. Maar de honderden zwemscholen niet of nauwelijks, terwijl daar het echte werk voor zwemveiligheid plaatsvindt.