Brief aan burgemeesters en wethouders 12-01-2021

0 Comments

De NSWZ roept hulp van Burgemeesters in om de zwemles crisis te voorkomen
12 januari 2021
 
De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid heeft zojuist een brief verzonden aan vrijwel alle burgemeesters van Nederland. Het doel van de NSWZ is aandacht vragen voor de kritische 5 voor 12 situatie waar de zwemscholen branche zich in bevind en de bijkomende gevolgen als dit niet snel opgepakt word.
 
Eerder al benaderde de NSWZ de leden van de Tweede Kamer en het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en Sport. Hierop kwam al een antwoord van Minister van Ark. Deze was helaas nog weinig zeggend en niet toereikend. 17 december werd er uit naam van Minister Ollongren extra geld beschikbaar gesteld voor zwembaden en ijsbanen om het exploitatietekort op te vangen. Dit is een welkome verlichting voor de branche, maar waar de NSWZ al vaker op gewezen heeft zijn de commerciële zwemscholen. Zij moeten vaak de huren aan Commerciële pachters of zorginstellingen doorbetalen zonder extra steun en staan op omvallen.
 
NSWZ: “Bij het omvallen komt de zwemveiligheid in het geding. De vele duizenden kinderen die na het omvallen op straat komen te staan hebben geen plek. Wachtlijsten zullen enorm groeien, verwachtingen blijven begrijpelijk hoog en al deze zomer zullen zich meer gevaarlijke situaties voordoen.“
 
Vanuit de Tweede Kamer hebben er al meerdere kamer leden gereageerd. Onder andere Michiel van Nispen en Wybren van Haga hebben toegezegd zich in te willen zetten. Naast hun overvolle schema hoopt de NSWZ van harte dat dit gaat lukken. Alle hulp is welkom.
 
Om de acties kracht bij te zetten heeft de NSWZ een brief uit naam van voorzitter Shiva de Winter opgesteld waarin de burgemeesters op de zwemveiligheid en de toekomst hiervan in hun eigen gemeente worden gewezen. Bij het voorgenomen plan de basisscholen te openen op 25 januari is er de mogelijkheid maatwerk te verrichten door burgemeesters en de bijbehorende veiligheid regio’s.
 
NSWZ: “Het is van ons aller belang dat de gemeentes naast de overheid ook bijspringen en kijken waar zij ondersteuning kunnen bieden om de zwemlessen te kunnen blijven garanderen.”