Brief gericht aan de Burgemeester en College; Waar Vallen Zwembaden Onder?

0 Comments

Verzonden 24 november 2021

“Geachte Burgemeester, college,

Opnieuw richt ik mij tot u na de hoogoplopende discussie die is ontstaan rond het wel of niet controleren van het Coronatoegangsbewijs (CTB) bij zwembaden en zwemscholen. De discussie en onduidelijkheid ontstaat bij het gesloten of openbare publieke ruimte zijn van zwembaden.

Door de invoering van het CTB bij zwembaden en zwemles staan kinderen letterlijk in hun zwembroek op straat. De grondslag voor de misvatting over de QR-verplichtingen is verwarrende berichtgeving op www.rijksoverheid.nl waarop geclaimd wordt dat voor alle binnenruimte (vallend onder de sector Sport) een QR-plicht geldt. De wet spreekt dit tegen en is duidelijk dat het alleen nodig is in publieke binnenruimte.

In 2002 kwam het protocol Gedragsregels Zwembaden uit waarachter gemeenten en politie zich schaarde. Uitgerekend dit protocol beschrijft heel duidelijk dat zwembaden gesloten lokalen zijn en dus niet QR plichtig.

De essentiële vraag is dus, waar vallen zwembaden onder?

Sinds jaar en dag werkt de Zwembranche met diverse gedragsregels om de veiligheid binnen de sector te waarborgen. Op 8 mei 2002 trad het Protocol Gedragsregels Zwembaden (regio’s Haaglanden en Hollands Midden) in werking. De coördinatie van landelijke implementatie en de evaluatie van het Protocol is ondergebracht bij L.c. (voorloper VSG) met medewerking van het Expertise-team PGZ. Kortom, al ruim 19 jaar is de VSG betrokken bij dit Protocol. Ook de KNZB erkent en verwijst op haar website naar dit Protocol.

In het Protocol staat het volgende onder het hoofdstuk Juridisch kader: “Op basis van wetgeving, richtlijnen en jurisprudentie is artikel 138 Wetboek van Strafrecht in deze gevallen van toepassing. Een zwembad kan aangemerkt worden als een besloten lokaal in de zin van art. 138. Analoog aan bestaande jurisprudentie (Hoge Raad, 14 december 1982, nr. 74431 met conclusie van A-G/ mr. Remmelink).” 

Daarnaast geldt er vanaf 13 november 2021 een algeheel publieksverbod bij binnensport. Dit wordt bevestigd in de wetsbepaling en uitleg die gemeenten hierover hebben ontvangen vanuit de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) die als bestuurstaak de huidige wet- en regelgeving verduidelijkt naar haar leden.

Zwembaden doen er goed aan om het Protocol, ook wel bekend als Vrolijk & Veilig aandachtig door te nemen en zich houden aan de wetsbepalingen, die ook bevestigd worden door de Landsadvocaat via de Handreiking TWM van o.a. haar hand. 

De NSWZ heeft vorige week aandacht gevraagd bij de gemeenten om zich te verdiepen in de wet- en regelgeving van de VNG en niet de richtlijnen van de Vereniging Sport en Gemeente (VSG) die naadloos overlopen in de uitspraken van demissionair minister Hugo de Jonge (VWS).

Daarop heeft de VSG uit naam van hun directeur een mailing onder alle gemeenten verspreid met ondersteuning van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) om de uitspraken van de NSWZ te ontkrachten en een advocaat in de arm genomen.

De uitleg van de NCTV:

De NCTV erkent, samengevat, in haar reactie dat de zwembaden, volgens de huidige wet- en regelgeving besloten plaatsen zijn, maar komt tot de conclusie dat naar haar inzicht  gekeken moet worden over een langere periode om te bepalen aan welke overheidsmaatregelen zwembaden dienen te voldoen.

Deze lezing kan de NSWZ niet volgen en zou ook naar onze inschatting in rechte falen. Immers mocht dit het geval zijn, dan betekend dit dat een dergelijke lezing ook in omgekeerde gevallen van toepassing zou zijn. En dan aan de hand van een voorbeeld heeft de NSWZ de volgende vraag aan het NCTV; Wat weerhoudt een uitbater, van een besloten bedrijfskantine, (die tegenwoordig niet onder de huidige regels van horeca valt) ervan, om zijn bedrijfskantine publieke toegankelijk te maken en dus als restaurant uit te baten voor de komende weken? Volgens de lezing van het NCTV zou dit kunnen en heeft een dergelijke ondernemer dan niets te maken met bijvoorbeeld de sluitingstijd van 20:00 uur en een CTB-plicht die geldt binnen de horeca. 

U zult begrijpen dat dit niet de bedoeling is van de wetgever en juridisch ook nooit door een Rechtbank zou worden overgenomen. Deze stelling weerhoud de NSWZ dan ook niet om door te gaan de QR-plicht van zwembaden af te halen.

Ik hoop u hierbij overtuigd te hebben samen met uw juridische afdeling van de gemeenten deze wet- en regelgeving te bekijken en naar deze te handelen. De QR-toegangscontrole moet in het belang van duizenden kinderen zo snel mogelijk van zwembaden af en de verantwoordelijkheid hiervan ligt in uw handen.

Ik begrijp heel goed dat dit niet de gebruikelijke manier van werken is, maar om toch uw aandacht te vragen kan ik niet anders dan u hierop te wijzen.

Met vriendelijke groet,

Shiva de Winter, Voorzitter Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid”