Brief naar de burgemeesters en wethouders 26-2-2021

0 Comments

Geachte burgemeester,

Opnieuw wend ik mij tot u in uw positie als burgervader/moeder van uw prachtige gemeente. 
Als voortrekker voor het opnemen van de belangen voor 300.000 actieve zwemleskinderen en 
ruim 200.000 kinderen op de wachtlijst doe ik opnieuw een beroep op u.

Afgelopen weken zijn enkele van u in de pers al naar buiten getreden over het verzoek tot 
versoepelingen omdat burger ongehoorzaamheid op de loer ligt. Enkele collega’s spreken 
zich hierover in de media uit. Collega Broertjes:  “Rek is eruit en burgerlijke ongehoorzaamheid 
dreigt”, Collega Halsema: “overweeg openen terrassen” , collega Bruls: “Huidige maatregelen niet meer te houden”,  
collega van Zanen: “Iedereen is het zat” en collega Depla: “Ik zou tegen het kabinet willen zeggen: “kom 
uit je ivoren toren, uit het Catshuisberaad waar RIVM modellen de toon bepalen”.

U staat voor een grote uitdaging in uw functie om uw bewoners binnen de regels van de wet te laten 
bewegen. Hiervoor alle respect in deze zware tijden. Waar ik u om vraag is ook de media te zoeken 
voor zwemles. De kinderen kunnen niet zelf naar de media stappen en dreigen dat zij starten met zwemles. 
Huilende kinderen thuis die de zwemles missen kunnen niet als protest voor een zwembad gaan zitten of het 
water in springen en bezorgde ouders kijken vooral mee wat de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid 
voor stappen zet voor de zwemlessen.

Ik begrijp dat u vele verzoeken krijgt en een financieel aspect hier zeker van toepassing is. De afgelopen 
dagen is er overleg met het OMT geweest die Minister van Ark oproepen een spoedaanvraag bij het OMT 
zelf in te dienen. Minister van Ark heeft op vragen van 5 januari gereageerd waarin zij erkent dat zwemles 
essentieel is (bijgevoegd) en Kamerleden Van Nispen en Westerveld hebben gistermiddag met spoed vragen 
ingediend bij de minister om deze ook vanuit de kamer gestuurd druk uit te oefenen een spoedadvies bij het 
OMT aan te vragen voor het openen van zwembaden voor alleen zwemles (bijgevoegd). Al met al worden op 
het hoogste niveau stappen genomen voor de allerkleinste waar de veiligheid onder andere deze zomer op het spel staat.

Nogmaals, ik begrijp dat u in deze tijd een volle agenda heeft en u uw prioriteiten moet verdelen, maar ik vraag 
u om zich uit te spreken vóór zwemles en voor zwemveiligheid. Uw stem kan de laatste zet zijn om het kabinet te 
bewegen naar de zwembaden en zwemlessen te kijken.

Namens de 300.000 kinderen dank ik u voor het lezen van deze brief en hopen wij op een spoedig resultaat. Ik wens 
u veel succes en wijsheid de komende maanden met de zware taak die u te wachten staat. 

 

Met vriendelijke groet,

Dhr. Shiva A. De Winter

Voorzitter

Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid

image005.jpg