Categorie: Nieuws

MKB Zwembranche Werkt Niet Mee Aan Vaccinatieplicht, Wel Aan Veiligheid

Het uitlekken van de aankomende maatregelen die eventueel aangekondigd worden wekt paniek op bij ouders van zwemleerlingen, banenzwemmers en vooral zwemschoolhouders. De vaccinatie stimulatie route van de overheid die nu ingezet lijkt te worden bij de zwembaden is een stap te ver voor de MKB-branche. Het harde vechten voor een plek in de branche voor het MKB en met oog op de zwemveiligheid waar heel hard voor gevochten is lijkt nu weer stappen terug te worden gezet.

Lees verder

HET ROER MOET OM IN DE ZWEMBRANCHE VOOR DE TOEKOMST VAN ZWEMVEILIGHEID

De zwembranche is verscheurd in twee delen. Aan de ene kant de gesubsidieerde gemeente baden met haar commerciële pachters. Partijen zoals Optisport, Laco en Sportfondsen. Deze partijen teren naast inkomsten uit verkoop en het aanbieden van diensten op de gemeentelijke subsidies. Zij hebben aan de Corona periode weinig financiële klappen ondervonden. Naast de jaarlijkse subsidie die deze partijen ontvangen van gemeenten voor het draaien van hun zwembad en het daarmee wegnemen van de verplichtingen voor de gemeente, ontvingen zij ook geld uit de SPUK IJZ (Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden) regeling voor verliezen geleden door de Corona Crisis. Zwemles geven wordt hier in mijn ogen meer gezien als businessmodel. Grote groepen met weinig specifieke aandacht en in verhouding voldoende verdienen. Lees verder

KNZB weegt eigen belangen zwaarder dan de belangen van de zwembranche

Bij zijn aanstelling als directeur van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB), heeft Aschwin Lankwarden zich een paar doelen gesteld. Nu enkele jaren later blijken deze doelen niet gehaald en heeft onder andere zijn inzet geleid tot een extreme splijting van het Nederlandse zwemonderwijs.

De destructieve houding ten aanzien van de stakeholders in de zwembranche heeft ervoor gezorgd dat met name in coronatijd de grote afstand tussen de kampen goed aan het licht is gekomen. De KNZB kan rekenen op landelijke steun. De overige belangenorganisaties moeten zelf zien hoe ze het hoofd letterlijk en figuurlijk boven water houden.

Lees verder

Eindhoven veroorzaakte crisis in zwembaden zelf: personeel werd weggestuurd en weggejaagd

EINDHOVEN – Het tekort aan badmeesters en badjuffen bij het Ottenbad en de Tongelreep in Eindhoven waardoor het vrij zwemmen voorlopig is geschrapt, is niet alleen te wijten aan overmacht. Eind vorig jaar zijn zeker drie contracten van zweminstructeurs niet verlengd terwijl dat wel was beloofd. Nog meer instructeurs en toezichthouders vertrokken omdat de gemeente hun contract niet wilde opwaarderen. 

Lees verder

Brandbrief naar Burgemeester Jorritsma over stopzetten recreatief zwemmen en aquasporten

De NSWZ stuurt brandbrief naar Burgemeester Jorritsma over het stopzetten van het recreatief zwemmen en de aquasporten
Vandaag heeft de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid een brandbrief aan Burgemeester Jorritsma en het college van Eindhoven gestuurd over het genomen besluit per direct tot in ieder geval eind 2021 het recreatief zwemmen en aquasporten stop te zetten en alleen open te gaan voor topsport, zwemlessen en verenigingen.

Lees verder

Zwemmen: Een ongeluk zit in een klein hoekje hoe voorzichtig ouders ook zijn.

 
Het ene na het andere voorbeeld vliegt ons om de oren van verdrinkingen of bijna verdrinkingen bij jonge kinderen, waar Joke Kieboom, kinderarts bij het UMCG eerder deze week voor waarschuwde. Kinderen even uit het oog verloren met catastrofale gevolgen. Is het dan goed ouders alleen maar negatief te benaderen over de toezicht op hun kind? Bouw je hier niet alleen een schuldgevoel bij op?
Ik ben van mening dat dat niet de beste aanpak is. Absoluut pleit ik voor een bewustwordingcampagne voor ouders maar indirect ook voor kinderen in de opvoeding. Je kan niet alleen de ouders als schuldige aanwijzen als er iets fout gaat want zoals het spreekwoordelijk gezegde is “een ongeluk zit in een klein hoekje”.
 
Er wordt vaak gewezen naar ouders die snel afgeleid zijn door telefoons, iPads of een boek. Dit beaam ik, met jarenlange ervaring in zwembaden zie ik dat als geen ander. Maar het eerste wat naar boven komt bij het lezen van ieder (bijna) verdrinkingsgeval is de grote vraag, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Letten ouders niet op, was er geen ander toezicht of was er niemand in de buurt die dit had kunnen voorkomen? Maar is dit wel zo eerlijk?
Alle aspecten worden in de opvoeding en op school behandeld. Van de gevaren in het verkeer tot seksuele voorlichting. Wat in mijn opinie mist is de omgang met water. Stel dat iemand van jongs af aan al leert wat een mui is. Eerst thuis en daarna op school leren dat je niet langs de rand van water moet spelen.
 
Leer kinderen naast zwemles wat de gevaren zijn van water. Hiermee leg je een veel diepere basis dan het reparatiebeleid en de ad hok acties die iedere zomer uit de kast worden gehaald. Ik besef dat dit out of the box denken is, maar als dit opgepakt wordt leg je een goede basis voor de zwemveiligheid. Iedere stad of ieder dorp heeft zwemspecialisten die scholen hierbij zouden kunnen helpen. Wij moeten het gezamenlijk doen.
Wij kunnen allemaal wijzen naar Den Haag om dit op te lossen. Nu afgelopen jaar duidelijk is gebleken dat dit niet zo een-twee-drie de oplossing is voor de toekomst van het zwemonderwijs, wordt het tijd om scholen en zweminstanties individueel aan te kijken. De utopie dat zwembonden dit gezamenlijk op gaan pakken blijft, maar wie weet zien zij hier wat in. Theoretische zwemveiligheid les op de basisschool vanaf groep 1 of 2. Ik zie er heil in. Nu kijken wie hier nog meer iets in ziet. De ideeën liggen al op de plank als aanvulling voor zwemles.

Samenwerken is de enige redding om het aantal verdrinkingen onder kinderen tegen te gaan

 
In een artikel van de NOS spreekt kinderarts Joke Kieboom haar groeiende zorg uit over het toenemend aantal verdrinkingen onder kinderen. Als kinderarts staat zij samen met vele collega’s aan het bed en ziet zij dat de schade door zuurstoftekort zo hoog is dat kinderen overlijden of blijvend invalide raken
 
Als voorzitter van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ), met 25 jaar ervaring in het zwemonderwijs en als eigenaar van een zwemschool en zwembad, heb ik dit argument een jaar lang aangedragen. Naast de zorgen die dokter Kieboom uitspreekt hebben wij ook met de gevolgen van drie lockdowns van zwembaden en zwemlessen te maken. De gevolgen zijn nu zeer goed merkbaar. Of je nu spreekt van een achterstand of gewoonweg een tekort, het is zeer slecht gesteld met de kwaliteit van het zwemonderwijs en zwemslagen na het behalen van de diploma’s.
 
Ik ben er stellig van overtuigd dat een artikel van een kinderarts bij lange na niet voldoende is om de ernst van de situatie weer te geven. Waar ik eerder voor waarschuwde blijkt nu realiteit te worden. Men gaat ervan uit dat na het sluiten van de zwembaden kinderen nog steeds zwemvaardig zijn. Natuurlijk verschilt dit per kind enorm en als een kind al jaren zijn zwemdiploma heeft zal deze terugval minder zijn. Maar voor de kinderen die in 2020 of eind 2019 diploma’s behaald hebben is het een zware dobber om in een wild zwembad of zee zich goed zwemmende te houden.
 
Ouders onderschatten snel de kracht van water in bijvoorbeeld de zee en het gevaar van drukte in een zwembad. Er zijn veel (gesubsidieerde) zwembonden en zwemorganisaties in Nederland, alleen is er geen gezamenlijke landelijke campagne die oproept tot extra aandacht voor de zwemveiligheid. Blijkbaar wordt het ook aan de top onderschat of niet belangrijk genoeg bevonden.
 
De oplossing ligt in het samenwerken en samen optrekken om de ouders bewust te maken van het gevaar van water. Water is niet alleen leuk, maar ook heel gevaarlijk. Een kind speelt niet altijd volgens het boekje en haalt kattenkwaad uit in of bij het water. Het betreft een samenwerking tussen artsen, zwembonden, zwemonderwijzers en de reddingsbrigade om mensen landelijk bewust te maken van de urgentie van goed opletten. Het lijkt na de strijd om zwemlessen weer te beginnen een utopie om deze samenwerking te verlangen. Er spelen zoveel belangen mee die achter het bureau zoveel belangrijker lijken dan dit onderwerp.
 
Toch ben ik enigszins positief gestemd. Nu artsen ook van zich laten horen hoop ik dat dit een wake-up call is voor de rest van de organisaties. Ik ben er klaar voor en sta open om mee te denken en samen te werken. Nu de rest nog.
 
https://nos.nl/artikel/2389902-kinderartsen-bezorgd-aantal-kinderen-dat-verdrinkt-daalt-niet-meer?fbclid=IwAR1O0apZBOs-WmjqWP6V01km3eDdCPLurrPFN1rIDowQMHKQBMmPA5yxGSc