Zwemveiligheid is een kritisch aspect in ons waterrijke land Nederland. De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) zet zich dagelijks in voor zwemvaardigheid, zowel in binnen- als buitenwater. Ze werken aan toegankelijk zwemonderwijs voor alle leeftijden, inclusief activiteiten zoals babyzwemmen, peuter zwemmen en Dreumeszwemmen. Helaas is zwemonderwijs tegenwoordig niet vanzelfsprekend vanwege lange wachtlijsten, beperkt aanbod en hoge kosten. De NSWZ wil deze problemen aanpakken en oplossingen vinden.

De NSWZ is een van de negen aanbieders van zwemdiploma’s in Nederland. Ze dragen bij aan het vergroten van de zwemveiligheid door middel van het aanbieden van erkende zwemdiploma’s en blijven evolueren om aan te sluiten bij veranderingen in opvoeding, scholen en sporten. Samen met deskundigen uit de branche werkt de NSWZ intensief aan de herontwikkeling van zwemdiploma’s. De geschiedenis heeft ons geleerd dat de invoering van het Zwem-ABC in 1998 na 25 jaar nog steeds niet het gewenste effect heeft gehad. Het belang van goed kunnen zwemmen is levensbelangrijk.

Het besef dat kinderen echt vaardig moeten kunnen zwemmen door middel van zwemonderwijs is een dagelijkse taak voor de stichting. Om meer transparantie en duidelijkheid voor ouders te creëren, is het hele systeem omtrent diploma-eisen volledig herzien en opnieuw ontwikkeld. De Stichting verwacht in september op meerdere locaties in Nederland pilots te starten met het nieuwe zwemdiploma, waarbij nadruk wordt gelegd op goede zwemvaardigheid na het behalen van het B-diploma. . Het belang van goed kunnen zwemmen is levensbelangrijk, en NSWZ zet zich dagelijks in om dit bewustzijn te creëren.

De NSWZ richt zich ook op zwemmogelijkheden voor volwassenen, inclusief nieuwkomers, omdat sommige volwassenen vroeger weinig tot geen zwemonderwijs hebben gehad en daardoor in noodsituaties in de problemen kunnen komen. Ze streven ernaar dat iedereen deskundig kan worden op het gebied van zwemmen, en daarvoor vragen ze aandacht van overheidsinstanties. Veiligheid staat altijd voorop, ongeacht de legale status van zwemlocaties.

Naast het bevorderen van zwemvaardigheid, verstrekt de NSWZ ook transparante informatie en ondersteunt ze overheden bij het bieden van zwemonderwijs en veilige zwemgebieden. Ze weerleggen onjuiste beweringen en pleiten voor een politieke agenda die rekening houdt met de belangen van commerciële instellingen zoals zwemscholen. De NSWZ zet zich in om schade aan deze instituten te voorkomen en de ontwikkeling van de zwembranche te ondersteunen.

De NSWZ geeft daarnaast aan de hand van een ISO-gecertificeerd diplomasysteem erkende zwemdiploma’s uit. Ze streven ernaar zwemonderwijs toegankelijk te maken voor alle doelgroepen en dragen op nationaal niveau bij aan zwemveiligheid. Hun diplomeringssystemen is gebaseerd op jarenlange ervaring en expertise en wordt al toegepast op duizenden kinderen. Het doel is niet om de lesopbouw vast te leggen, maar om kwaliteit en techniek te waarborgen. Het examenprogramma kan worden aangepast aan verschillende zwembaden, terwijl de diploma-eisen van groot belang blijven.
Al met al zet de NSWZ zich in voor de zwemveiligheid van jong en oud, met aandacht voor toegankelijkheid, kwaliteit en bewustwording.