Een QR code bij zwemles, een klap in het gezicht voor zwemveiligheid

0 Comments

De maatregelen worden aangescherpt. De ziekenhuisopnames stijgen en de paniek slaat toe bij menig zorgmedewerker. Je zou toch denken dat de zorg managers wat geleerd hebben uit voorgaande periodes. Niks is minder waar. Het riedeltje van vorig jaar wordt weer uit de kast getoverd met een extra middel. De Corona QR code.

Een middel dat begon om mensen stilletjes te stimuleren een vaccinatie te nemen om wat leuks te gaan doen, anders “testen voor toegang”, lijkt nu te worden ingezet in een breder verband. Door het voornemen om o.a. sportscholen aan het rijtje toe te voegen kom je op een heel ander terrein. Het gaat nu niet alleen om leuke dingen maar ook je gezondheid krijgt te leiden onder de vaccinatiedruk. Tijdens de coronacrisis is gebleken dat er geen duidelijkheid is waar een zwembad onder valt, nu is de vraag of zwembadbezoekers ook moeten scannen voor toegang. Daarbij richt ik mij even tot de specifieke groep ouders die met hun kinderen naar het zwembad komen voor zwemles. Wat als die alleen naar binnen mogen met een QR code? Komen zij dan nog wel of stellen mensen de zwemlessen dan uit?

De maatregelen die vooraf genomen zijn laten een wazig tijdsspanne zien. Het is niet zo dat je kan zeggen, “die QR code, die is maar voor een maandje”. Stel in het slechtste geval dat deze duurt tot mei 2022? Laten ouders hun kind dan thuis totdat zij er wel in mogen omdat zij niet gevaccineerd zijn of gewoon uit principe? Daarmee komt de druk op de zwemveiligheid komende zomer opnieuw door meerdere factoren onder druk. In mijn mening kan en mag je mensen niet verplichten zich te laten vaccineren om hun kind naar zwemles te brengen en het beste voor hun kind te doen.

Het OMT overlegd vandaag de te nemen maatregelen en zal alle opties de revue laten passeren. Een mega klus waarbij de hoop is een zwembad niet te zien als een ruimte met een soort gebruiker. Denk aan de kinderen die de kans moeten krijgen om te leren zwemmen. De zwembaden zijn flexibel genoeg mee te denken en te bewegen om inpandig maatregelen te nemen waarbij ouders nog veilig hun kind kunnen brengen, halen en kijken naar zwemles. Dat heeft de branche meerdere keren bewezen.