Over NSWZ

Wie is de NSWZ?

De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid geeft aan de hand van een ISO gecertificeerd diplomasysteem erkende zwemdiploma’s uit en zal in de nabije toekomst trainingen en opleidingen voor het commerciële zwemonderwijs verzorgen.

NSWZ, Zwemveiligheid voor alles en iedereen

Sinds 2017 zet de NSWZ zich landelijk in voor de zwemveiligheid voor alle doelgroepen. Daarnaast is in de corona periode gebleken dat zwemlessen en de essentie hiervan laag op de politieke agenda stonden. Hier heeft de NSWZ hard voor gestreden en is dit momenteel ook aan het doen dit een prioriteit te laten krijgen. De Zwembranche bestaat uit twee delen. Je hebt de publieke kant met de gemeente baden of de commercieel geëxploiteerde baden met subsidie en aan de andere kant de private sector. Hier vallen onder andere zwemscholen onder die extra getroffen zijn door de Corona crisis. Deze groep staat extra onder druk door alle maatregelen omdat tegemoetkomingen en subsidies met betrekking op de corona crisis niet toereikend zijn. De NSWZ zet zich specifiek in voor deze groep.

Aanbod NSWZ Zwemdiploma’s

Onze Visie is zwemonderwijs toegankelijk voor alle doelgroepen te maken en daarmee een landelijke bijdrage te doen aan de zwemveiligheid. Naast dat de NSWZ zich in blijft zetten voor alle landelijke zwemlessen heeft zij een uniek diplomasysteem ontwikkeld voor de A tot en met F diploma’s. Dit is gebaseerd op jarenlange ervaring en expertise. Dit diplomasysteem heeft al jaren een ISO certificering en wordt al toegepast op vele duizenden kinderen die zwemveilig zijn. Doel van de diplomering is niet het vastleggen van de lesopbouw. Zwemonderwijzers en zwemscholen zijn ervaren en weten hoe de lessen gegeven moeten worden. Omdat er meerdere methodieken zijn die voor iedereen toegepast worden en de NSWZ niet een methodiek wil verplichten geeft zij alleen een rode draad aan waar geadviseerd wordt binnen te blijven. Wel geven wij adviezen hoe de eindeisen gehaald kunnen worden. In de basis zijn de diplomaeisen van groot belang. Hiervoor is een examenprogramma samengesteld dat in ieder bad met aanpassingen uitgevoerd kan worden. Voorop staat dat de kwaliteit en techniek goed zijn.

Vrijblijvend inschrijven informatie NSWZ diploma