MKB Zwembranche Werkt Niet Mee Aan Vaccinatieplicht, Wel Aan Veiligheid

0 Comments

Het uitlekken van de aankomende maatregelen die eventueel aangekondigd worden wekt paniek op bij ouders van zwemleerlingen, banenzwemmers en vooral zwemschoolhouders. De vaccinatie stimulatie route van de overheid die nu ingezet lijkt te worden bij de zwembaden is een stap te ver voor de MKB-branche. Het harde vechten voor een plek in de branche voor het MKB en met oog op de zwemveiligheid waar heel hard voor gevochten is lijkt nu weer stappen terug te worden gezet.

De MKB-brancheorganisaties, Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ), Eerste Nederlandse Vak Opleiding Zwemonderwijzers(ENVOZ) en ZwemOnderwijs Nederland (ZON) slaan de handen in een tegen de voorgenomen aangekondigde maatregelen. “Een jaar geleden zaten wij in vrijwel dezelfde situatie. Dagelijks stijgende cijfers en toenemende ziekenhuisopnames maar geen vaccinatie en QR-code. De Branche heeft toen bewezen om te kunnen gaan met inpandige wijzigingen, waaronder de 1,5 meter regel, mondkapjes plicht en een begeleider per kind mee“ volgens Shiva de Winter, voorzitter van de NSWZ. Het MKB heeft de zware klappen al opgevangen en haar verantwoordelijkheid genomen en dat zal het weer doen, maar niet ter stimulatie om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. Door het invoeren van de QR-code in zwembaden dreigt 15 tot 30% van de zwemleerlingen (15.000 tot 90.000 leerlingen) te stoppen met zwemles, laat staan de leerlingen die nog moeten starten. Dit heeft te maken met het niet gevaccineerd zijn van een of meerdere ouders of mensen die uit principe tegen de maatregelen zijn. Los van het feit dat er ook een groep is die zich wel zou willen laten vaccineren maar door hun gezondheid niet mag of kan.

 

 

De samenwerkende MKB Zwembranche organisaties hebben een verantwoordelijkheid voor het veilig leren zwemmen van kinderen, het laten zwemmen van verschillende doelgroepen die afhankelijk zijn van zwembadwater en de zwemveiligheid in Nederland. De samenwerkende MKB Zwembranche ontkent niet dat er maatregelen nodig zijn en stelt daarom het volgende voor. Zij zijn niet bereid mee te werken met de QR-code omdat dit niet haalbaar is door de grote personeelstekorten en de stroom aan opzeggingen die zal volgen. Daartegenover is de branche wel bereid tot herinvoer van de inpandige 1,5 meter, mondkapjesplicht en het één begeleider beleid. De organisaties nemen hun verantwoordelijkheid en spreken hier namens 100e zwemscholen en commerciële zwembaden.

 

De her-invoer van de maatregelen (welke zich vorig jaar hebben bewezen) zijn eveneens stappen tegen de bestrijding van het coronavirus maar zonder dat er mensen en kinderen buiten worden gesloten. Het belang om het kabinet tot inzicht te laten komen is enorm. Besef dat de zwemveiligheid opnieuw een klap in het gezicht krijgt en de zorgen voor komende zomer alweer oplaaien omdat er niet nagedacht wordt over de gevolgen van de aangekondigde maatregelen.

 

De organisaties zullen vandaag alles op alles zetten om de beleidsmakers en het OMT duidelijk te maken dat er echt opnieuw gekeken moet worden naar het voornemen tot de invoer van de QR check bij de zwembaden. Het begrip voor de overheid tot het nemen van maatregelen is aanwezig, maar niet met de QR-code. Mocht het kabinet de QR-code wel invoeren vanaf vrijdag zullen de MKB-zwembaden en zwemscholen lijnrecht tegenover de overheid komen te staan.