Motie om sport essentieel te krijgen komt pas anderhalf jaar na Kamervragen

0 Comments

Afgelopen week stond de media er bol van. De vragen aan het kabinet om te bekijken of sport als essentieel aangewezen kon worden en daardoor bij een volgende lockdown niet zomaar meer gesloten zou worden. Een belangrijk vraagstuk die toch stof tot nadenken moet geven zei het niet dat op 15 juni de toenmalig Minister Van Rijn (Medische Zorg) onder andere namens staatssecretaris Stef Blokhuis indiende dit punt al hebben behandeld en beantwoord.
De oproep was destijds vanuit bekende sporters die de regering vragen om steun voor meer bewegen en sport als essentieel te bestempelen. Toenmalig Minister Van Rijn geeft hierin aan bekend te zijn met de vragen. Op de vraag: “Bent u het met de ondertekenaars ervan eens dat «sport en bewegen een essentiële, preventieve rol spelen om Nederlanders vitaler te maken als ook dat dit het moment is om in actie en tot gedragsverandering te komen, waarbij de nadruk ligt op voorkomen in plaats van genezen? Antwoord Van Rijn: “Voldoende bewegen en sporten is uitermate belangrijk voor vitaliteit en een gezonde leefstijl. Het is nu zaak dat het sporten en bewegen terugkomt op het niveau van voor de corona crisis”. Hier spreken wij over juni 2020. Zowel vanuit het Nationaal Sportakkoord als het Nationaal Preventieakkoord zetten ik en Staatssecretaris Blokhuis, ons in voor de beweging naar meer sport en bewegen in het dagelijks leven van mensen”.
Van Rijn, tot 9 juli 2020 verantwoordelijk voor onder andere Sport bij het ministerie van VWS gaf duidelijk aan dat sport en het belang van sport een duidelijke essentie hebben. Demissionair Minister Hugo De Jonge quote op rijksoverheid.nl: “Iedereen in Nederland moet de ruimte krijgen om volwaardig mee te kunnen doen aan onze samenleving. Als je een beperking hebt, mag dat geen reden zijn om langs de kant te staan. Ik wil werken aan een zorgzamere samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat we naar elkaar omkijken en als het nodig is voor elkaar zorgen. Een samenleving ook waarin we kinderen meer recht doen en helpen om kansrijk en veilig op te groeien. Betere zorg en ondersteuning voor jong en oud, daar zet ik mij samen met de duizenden professionals in de zorg voor in”.
Graag wil ik het nieuwe kabinet erop attenderen dat eerder gemaakte antwoorden en uitspraken van een voorgaande minister wel degelijk tellen. Een van mijn vakgebieden, zwemles, kan door toedoen van onder andere het OMT doorgaan. Dit is voor de ruim 300.000 zwemles kinderen een opluchting en dat maakt ook erg opgewekt. Helaas houd het kabinet zich niet aan door VWS beantwoorde vragen dat sporten toegankelijk moet zijn voor iedereen om bij te dragen aan een vitaler leven en een gezondere levensstijl. Met de komst van het coronatoegangsbewijs, de avondlockdown om 17:00 en de lockdown voor alle binnensporten, uitgezonderd zwemles tot 12 jaar is er nog een hoop ruimte te winnen. Aangeven dat het onderzocht gaat worden, is een begin maar ik raad het kabinet aan zich te verdiepen op de uitspraken en route die VWS in het begin van de zomer 2020 aannam. Sporten is gezond voor jong en oud. Open de deuren en geef iedereen de mogelijkheid, zei het met maatregelen, te kunnen werken aan zijn of haar gezondheid.