Ouders en gemeenteraad zijn nu aan zet om waanzin QR bij zwemles te verbreken

0 Comments

Na de stappen naar de Tweede Kamerleden, OMT leden, Kabinetsleden, Burgemeesters, Veiligheidsregio’s en vele anderen in Nederland is het nu de zet aan de ouders en de gemeenteraadsleden. De rechter heeft in de QR-toegangscontrole zaak die Zwemschool De Winter Sport aanspande tegen de Gemeente Hilversum een voorlopige voorziening ontvangen van de rechter die duidelijke taal sprak. “Zwemonderwijs is Nederland is onontbeerlijk en valt daarom niet onder sport”.
Een duidelijke uitspraak met een goede onderbouwing. Hiermee zou verwacht worden dat VWS in het belang van de kinderen zou beslissen en de zwemlessen landelijk CTB vrij te maken voor ouders van zwemles kinderen. Het tegendeel is waar. “In plaats van constructief mee te denken in het belang van de duizenden kinderen die nu landelijk niet naar zwemles kunnen gaan doordat hun ouders geweerd worden buiten het zwembad, is er gekozen voor de tegenaanval. Hierbij is de Vereniging Sport en Gemeente (VSG) zo ver gegaan door naar de NCTV te stappen om die een oordeel te vragen. Deze oordeelde dat de uitspraak van de rechter alleen voor Zwembad ’T Gooische Bad in Hilversum zou gelden. Dit is niet waar. De rechter spreekt in zijn vonnis over de activiteit zwemles en niet over zwemles in dit specifieke zwembad. Daarnaast is de NCTV is niet bevoegd te oordelen over een unieke zaak. Dus iets wat in mijn opinie ver buiten zijn bevoegdheid staat” volgens Shiva De Winter voorzitter van de Nederlandse Vereniging Water- & Zwemveiligheid (NSWZ).
De NSWZ heeft al stappen gezet richting de gemeenteraadsleden in Nederland. Alle griffie hebben, of ontvangen vanuit de stichting een brief met het verzoek hun verantwoordelijkheid als gekozen ambtsdrager te pakken en het college in hun gemeente er op aan te sturen de uitspraak van de rechter over te nemen en te zorgen dat alle ouders, ondanks hun keuze, weer hun eigen kind kunnen omkleden. Door als gemeente niet de uitspraak van de NCTV over te nemen dat het hier alleen het zwembad in Hilversum betreft en niet ergens anders in het land en het Ministerie van VWS die aangeeft dat er geen vergelijkbare situatie bestaat waarbij in een zwemfaciliteit alleen maar zwemles word gegeven. Hier in tegen te kiezen voor het belang van hun inwoners en kinderen. “Over zes maanden start de zomervakantie weer en willen kinderen het water in. Het is onze taak zo veel mogelijk kinderen zwemveilig te laten worden”.
De NSWZ heeft de brief die zij aan de gemeenten gestuurd hebben openbaar gemaakt en roept op aan alle ouders in Nederland deze brief in te zetten om te communiceren met hun gemeente. Het is nu de zet aan alle gemeenteraadsleden. Hierbij is ook de wethouder sport van belang.
De NSWZ-voorzitter De Winter hoopt met de inzet van ouders per gemeente dat extra zetje te geven aan alle gemeenten de keuze te maken de uitspraak van de rechter toe te passen op de zwemlessen in zwembadinrichtingen in hun gemeente. Er zijn nu enkele gemeenten in Nederland die al de keuze ten goede van de zwemveiligheid hebben genomen. De Winter hoopt dat nog deze maand het jaar voor alle kinderen weer voortgezet kan worden.
Wat te doen als ouder / verzorger. Download de brief gericht aan de gemeenteraadsleden. Zoek op de site van uw gemeente naar het mailadres van de griffier. Meestal is dit griffie@ en dan de gemeente waar u woont. Stel een nette korte mail op aan de griffier met de vraag deze brief aan alle raadsleden te delen en voeg de pdf brief toe. Vergeet hierbij ook niet de wethouder sport. Zijn mailadres is ook te vinden op de website van uw gemeente.
Link naar de PDF brief: http://lnnk.in/dRdV
Voor vragen: shivadewinter@nswz.nl