Persbericht 13-1-2022

0 Comments

NSWZ roept Minister Kuipers op om het verschil te maken voor de zwemlessen in Nederland
Na de uitspraak van de rechter 28 december 2021 over de positie van zwemles en de daarbij behorende QR controle bij kinderen Nederland op zijn kop. De rechter was duidelijk in zijn uitspraak. De “activiteit” zwemles is onderwijs. De overige activiteiten konden wel CTB plichtig zijn. Een uitspraak die in een keer alle ouders weer toegang tot zwemles zou verschaffen maar niets is minder waar. Het Ministerie van VWS en de Vereniging Sport en Gemeente (VSG) zette vol in tegen de uitspraak met als argument dat deze alleen voor het zwembad in Hilversum zou gelden. Fout! Gelukkig zien steeds meer gemeenten dit in en zijn er dagelijks gemeenten die afscheid nemen van het CTB bij zwemles.
Na Groningen, Barendrecht en Apeldoorn rommelt het nu in meer gemeenten. De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) zette vol in op de verspreiding van een brief aan de raadsleden. Deze is door de NSWZ verspreid en hierna door honderden ouders opgepikt die hierna hetzelfde voorbeeld volgden. Dit leidt tot nu toe tot tientallen raadsvragen in meerdere gemeenten in Nederland. Een van de grootste voorbeelden is Amsterdam. De zorgen van de NSWZ zijn groot. Hoe hard gaat het ministerie onder leiding van de nieuwe minister Kuiper nog tegen een uitspraak van de rechter in?
Het ministerie van VWS is er alles aan gelegen rust te creëren in deze roerige tijd. Aan onze nieuwe minister Kuipers om hier duidelijkheid in te scheppen. Vele gemeenten twijfelen door de houding van het ministerie van VWS. De rechter was hier duidelijk in. De NSWZ roept de minister in hier zo snel mogelijk een standpunt over in te nemen en de zwemlessen landelijk CTB vrij te maken. De vrees vanuit de stichting is dat de nieuwe minister de voorzichtigheid van zijn voorganger zal voortzetten waardoor de zwemveiligheid sterk onder druk komt te staan. De NSWZ heeft vandaag ook de Tweede Kamerleden een brief sturen om hen te informeren over de huidige stand van zaken en op te roepen bij minister Kuipers aan te dringen om in te grijpen. “Met nog zes maanden op de klok is de nood hoog voor de zwemveiligheid” volgens Shiva de Winter voorzitter van de NSWZ.