persbericht 3-2-2021

0 Comments

  Betreft: Brandbrief namens de zwembranche om zwemlessen toch te hervatten
 
Na het horen van de persconferentie gistermiddag werd al snel duidelijk dat er, ondanks perspectief, voor de zwembranche nog erg veel onduidelijkheid is. In de afgelopen maanden is er vanaf verschillende kanten (op verschillende niveaus) hard getrokken om de zwembaden open te krijgen. De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid strijd net als de overige branche partners voor het belang van zwemles, het openen en openhouden van de zwembaden tijdens de coronamaatregelen.
De afgelopen maanden is er in combinatie met leden van de Tweede Kamer, het ministerie van VWS en de vele media hard gewerkt om aandacht te vragen voor de crisis die ontstaat door het niet laten doorgaan van de zwemlessen. Naast het veiligheidsaspect i.v.m. de aankomende zomer voor kinderen en de financiële crisis waar zwemscholen in belanden doordat zij buiten de boot vallen. Na veel besprekingen met de gehele branche is er een duidelijke prioriteit gesteld. Zwemles moet als essentieel worden beschouwd en behandeld.
Na maanden aandacht vragen voor zwemles als primair basisonderwijs heeft de NSWZ ruim 50 zwemscholen die zij vertegenwoordigt en is zij een serieuze gesprekspartner voor de Zwembranche. Het gezamenlijk doel is duidelijk: Zwemles is (ook) onderwijs en moet voor de kinderen zo snel mogelijk worden herstart. Met het oog op deze gezamenlijke deler zijn de handen ineen geslagen om een brandbrief op te stellen aan de leden van de Tweede Kamer. Deze brandbrief wordt ondertekend door de NSWZ en 20 landelijke brancheorganisaties om dit kracht bij te zetten.
In deze brief uiten wij gezamenlijk ons begrip voor de moeilijke positie waar het Kabinet en het OMT zich in bevind. De keuzes die gemaakt moeten worden zijn voor niemand prettig en hebben effect op heel erg veel mensen. Met het oog op de veiligheid van de allerkleinste en de aankomende zomervakantie verzoeken wij het Kabinet toch te kijken naar de mogelijkheid zwembaden alleen te openen voor kinderen tot 8 jaar voor zwemles. Dit in combinatie met het Corona protocol zwembaden en aanvullende maatregelen die in acht genomen zullen moeten worden. De basisscholen lopen tegen groep 7 en 8 aan, deze leerlingen kunnen (bijna) als jong volwassen worden gezien en hier bevind zich dan ook een kantelpunt. Als Zwembranche willen wij graag meedenken, eventuele risico leeftijden mijden en daarom dan ook ons verzoek, zwemlessen door te laten gaan tot acht jaar. Daarnaast willen wij ons aansluiten bij het aangekondigde test beleid voor het basisonderwijs, wel te verstaan bij besmetting in de lesgroep, moet de hele lesgroep vijf dagen in thuis quarantaine waarna testen volgt, mocht er niet getest worden komen er nog vijf quarantaine dagen bij, dit in overeenstemming met de nieuwe vastgestelde regels door het ministerie van OCW, de leerlingen mogen vervolgens pas weer komen zwemmen wanneer zij een testresultaat kunnen overleggen.
Met de leeftijd tot acht jaar dek je ruim 80% van de zwemleskinderen die na goedkeuring per direct weer zouden kunnen starten. De oudere leerlingen kunnen na het aflopen van de Lock Down de lessen weer hervatten.
Overigens wel met uitzondering voor kinderen op het speciaal onderwijs. Deze kinderen (ook boven de acht jaar) hebben meer sturing nodig, waardoor het voor hun van extra belang is dat zij ondanks de hogere leeftijd doorgang krijgen om hun dagelijks ritme op orde te houden.
De Tweede Kamerleden ontvangen de brandbrief namens verschillende partners in de zwembranche. De NSWZ is samen met de zwembranche bezig de basis te versterken om zich harder in te kunnen zetten voor de commerciële kant van zwemscholen, de zwemlessen en zwemveiligheid in het algemeen. Met deze brandbrief hopen wij een aanzet te geven en zo een opening te maken in de routekaart om op deze manier toch zo snel mogelijk de zwemlessen te kunnen hervatten.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de NSWZ
Contact: S.A. De Winter
shivadewinter@nswz.nl
0615191918
 
Geen fotobeschrijving beschikbaar.Kan een afbeelding zijn van de tekst 'Datum februari 2020 Pagina van2 vindt. In onder moer Amorika® en België2 wordt de noodzaak het zwemonderwijs en zwemlessen toegestaan. lets waarin ons waterrijke land, zwemonderwijssysteem met wereldwijde niet kan achterblijven. gezien Nederland kunnen ervoor waken dit.zo Betitel zwemlessen, basisonderwijs, essentieel dit levensreddende onderdeel leven an vele kinderen hervat kan worden. de zwemlesaanbieders Vereniging Werkgevers Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ) Nationale Raad Zwemveil (NRZ) achinici Zwembadbranche (VTZ) Zwembadpoli t Water Technology Association (Envaqua) OBZ Delft HISWA-RECRON Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) Sportbond Bond (NTB) /ereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN) ZwemOnderwijs Nederland Dutch Lifeguards Nederlandse Stichting Water- Zwemveiligheid Zwembond htps:/.f-naius.belenlna/'