Persbericht 31-12-2021

0 Comments

De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid heeft zojuist aan alle gemeenteraadsleden in Nederland een brief gezonden. Dit is gegaan via de griffie met de vraag of zij dit willen verspreiden. Na de uitspraak van de voorzieningsrechter van rechtbank Midden-Nederland, waarbij Zwembad ’t Gooische Bad geen QR-code meer hoefde te controleren bij zwemles ouder, is er een groot landelijke discussie ontstaan. Het Ministerie van VWS, de Vereniging Sport en Gemeenten en de samenwerkende zwembranche organisaties (red. KNZB, NRZ etc.) hebben de NCTV ingeschakeld die oordeelde dat dit vonnis niet zou gelden voor andere zwembaden.
De NSWZ gaat hier niet mee akkoord. “Wij hebben het hier over kleine kinderen die niet langer de dupe mogen worden. Zij mogen niet de dupe worden of blijven door de keuze van hun ouders. Ouders of verzorgers moeten zelf hun kind kunnen begeleiden en aankleden voor en na de zwemles”, aldus Shiva de Winter, voorzitter van de NSWZ en eigenaar van Zwembad ’t Gooische Bad.
De NSWZ krijgt verschillende signalen dat gemeenten er zelf voor kiezen om zwembaden te informeren niet meer te willen controleren op het CTB (QR) bij zwemles ouders. “Wij vinden dit een zeer goede ontwikkeling. Den Haag heeft meer aan het hoofd dan alleen zwemles ouders en gemeenten zijn nu zelf aan zet. Het is nu van groot belang dat raadsleden de verschillende collega’s binnen hun gemeente te overtuigen ook de CTB controle (dus QR) bij zwemles op te schorten. Dit om zo om in het nieuwe jaar de zwemles weer mogelijk te maken voor alle kinderen.
De NSWZ spreekt haar hoop uit dat in het nieuwe jaar alle kinderen zo veel mogelijk weer naar zwemles kunnen. “De zomervakantie staat haast weer voor de deur dus het is nu alle zeilen bijzetten om het zo zwemveilig mogelijk te maken” aldus Shiva de Winter.
Deze strijd kost helaas veel geld:
Doneer online: https://gofund.me/