Persbericht 5-1-2021

0 Comments

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Na eerdere verzoeken richting de Tweede Kamer en het ministerie van VWS richt ik mij opnieuw tot u om aandacht te vragen voor het in Nederland zo belangrijke zwemonderwijs.
Daarbij met name aan de verantwoordelijke ministers die in deze voor iedereen zware tijd de taak hebben om bepaalde besluiten te nemen in het belang van de volksgezondheid.
Momenteel bevinden wij ons midden in de derde verplichte sluiting wegens de corona maatregelen. De eerste barsten worden inmiddels zichtbaar binnen de zwembranche. Het Nederlandse zwemonderwijssysteem wordt binnen Europa geroemd en juist aan dat systeem wordt nu op grote schaal afbreuk gedaan. De kwaliteit van het onderwijs daalt en zal nog meer dalen, door weer een onderbreking in het proces en doordat juist de aanbieders van kleine groepjes met veel individuele aandacht deze en of een eventuele volgende sluiting financieel niet zullen redden. Daarnaast dreigen vaak hurende (particuliere) zwemscholen en verenigingen de boot mis te lopen als het gaat om financiële steun in de vorm van TVL. Dit zou dus betekenen dat alleen de grote spelers, deze crisis zullen redden.

Er is door ondernemers veel geld geïnvesteerd bij de heropening na de eerste sluiting en het opvangen van het gemis na de tweede sluiting. Daarnaast zijn er vaak nood stappen gemaakt om de rekeningen in het vierde kwartaal te kunnen betalen. Denk hierbij aan een verhoging van het lesgeld, inhaallessen voor na de sluiting of noodgedwongen verkoop van lespakketten vooraf. Doordat deze inkomsten gezien worden als omzet (en niet direct als tegoed) komen velen niet in aanmerkingen voor de minimale 30% eis om aanspraak te maken op de TVL. Daarnaast is goed merkbaar dat het algemeen vertrouwen van ouders is gedaald. In de praktijk blijkt dat veel ouders momenteel liever even wachten met het opstarten en inschrijven voor de zwemlessen. Ook het gehele proces tot het behalen van de diploma’s verloopt op z’n zachtst gezegd stroef.

Veel zwemscholen en verenigingen maken gebruik van gehuurde zwem-accommodaties, hiervan zijn er een groot aantal gemeentebaden die geëxploiteerd worden door commerciële partijen. Deze partijen zijn eveneens gedupeerd door de maatregelen, maar worden door de extra toegezegde steun van de overheid gecompenseerd op het exploitatieverlies. Veel zwemscholen en verenigingen moeten de huur bij deze partijen tijdens de sluiting in het geheel of deels doorbetalen. Tientallen zwemscholen en verenigingen staan op de rand van een faillissement en breken momenteel noodgedwongen de laatste resterende buffer aan om de passie voor zwemonderwijs voort te kunnen zetten voor duizenden kinderen.

Wat vragen wij van u?

Allereerst vragen wij u om te overwegen het zwemonderwijs te scharen onder het basisonderwijs waardoor eventuele toekomstige maatregelen die afgekondigd worden voor dezelfde doelgroep (kinderen tot en met 12 jaar) in overeenstemming met dezelfde richtlijnen kunnen worden nageleefd. Wij begrijpen dat dit veel gevraagd is maar in onze optiek meer dan logisch.
Daarnaast vragen wij erkenning voor de financiële crisis waar ruim 40% van de Nederlandse commerciële zwemscholen en verenigingen in terecht is gekomen. Het specialistischer bekijken van de toegezegde TVL-maatregel voor zwemscholen en verenigingen, waarbij nu de meeste buiten de regeling vallen en in hun voortbestaan worden bedreigd. Op het moment dat deze partijen wegvallen zullen de problemen de komende jaren niet te overzien zijn. Wachtlijsten van jaren voordat kinderen kunnen starten met zwemmen, afbraak van het zwemonderwijssysteem en naar verwachting een veel hoger verdrinkings-cijfer wanneer kinderen niet tijdig kunnen starten met zwemonderwijs. Wij hopen dat de overheid open staat voor een op maat gemaakte aanpak voor niet-gesubsidieerde zwemscholen en verenigingen.

De NSWZ is bereid in gesprek te gaan om zich hard te maken voor de branche, en impasse te beëindigen. Het is van groot belang dat er juist nú afspraken gemaakt worden om de toekomst van het zwemonderwijs te waarborgen.

Met vriendelijke groet,
Dhr. Shiva A. De Winter
Voorzitter Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid