Persbericht 8 november 2020 en brief aan de tweede kamer

0 Comments

        Persbericht zondag 8 november 2020

Onderwerp: NSWZ roept hulp in van de Tweede Kamer voor het hervatten van de zwemlessen

Zoals eerder aangekondigd heeft de NSWZ (Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid) een brief verzonden aan alle 150 leden van de Tweede Kamer. Dit is gedaan na het vastlopen van de onderhandelingen met de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, die na grote inspanning niets voor ondernemer en voorzitter van de NSWZ, Shiva de Winter, kon betekenen.

In de brief (bijgevoegd) wordt gerefereerd aan de persconferentie van dinsdag 3 november jl. en de daarop volgende extreme verwarring. Het bericht dat zwembaden dicht moesten met uitzondering van zwemlessen voor kinderen tot 12 jaar, heeft tot woensdagmiddag 16:20 op de site van de rijksoverheid gestaan.

De Winter, eigenaar van Zwemschool De Winter Sport en Zwembad ’T Gooische Bad in Hilversum heeft op meerdere manieren getracht in gesprek te raken met de Veiligheidsregio voor tekst en uitleg. Dit liep keer op keer spaak. Hierna is gekozen de zwemlessen doorgang te laten geven om tot een gesprek te komen. Na overleg met de gemeente en handhaving heeft De Winter de laatste lessen afgebeld om de boel niet te laten escaleren.

De lessen van vrijdag waren al afgezegd, om ruimte te geven voor het gesprek met de Veiligheidsregio. Na lang overleg bleek dat ook de Veiligheidsregio geen oplossing kon bieden. Direct na het gesprek is besloten de overige lessen tot 18e november af te zeggen en de zwemschool tot die tijd te sluiten.

De NSWZ heeft een brandbrief opgesteld om aandacht te vragen, om zwemles als onderwijs te beschouwen en het als zodanig te behandelen. Alleen op deze manier kunnen de zwemlessen zo snel mogelijk weer hervat worden en de achterstand zo klein mogelijk gehouden worden.

De NSWZ handelt alleen aangezien de landelijke bonden (KNZB, NRZ, ENVOZ e.a.) gezamenlijk naar buiten zijn getreden met de boodschap het besluit van de overheid te betreuren, achter de schermen bezig te zijn met een eventuele oplossing, maar dat het helaas niet anders is. Hier legt de NSWZ zich niet bij neer en wil met hulp van de Tweede Kamer zoeken naar de mogelijkheid de zwemlessen door te laten gaan. Alles op alles zetten om de kinderen zo spoedig mogelijk weer aan het zwemmen te krijgen.

Vreemd detail hierbij is dat de topsport van de KNZB (Topsporters en schoonspringen) met de huidige maatregelen wel mogen doortrainen in zwembaden. Dit betekent dat topsport voor veiligheid wordt getrokken.

Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Geachte heer/vrouwe (hier persoonlijk de desbetreffende naam van het kamerlid) ,

Allereerst mijn excuses dat ik u deze brief op zondag stuur. Gezien het belang van dit onderwerp in deze bizarre crisistijd, acht ik het nodig om uw aandacht hiervoor te vragen. 

In de bijlage vindt u de brief gericht aan alle leden van de Tweede kamer. In mijn optiek is het van essentieel belang dat u deze brief allemaal persoonlijk ontvangt. Ik wil u vriendelijk verzoeken om bijgaande brief te lezen.

 

Met vriendelijke groet,

Dhr. Shiva A. De Winter

Voorzitter

Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid

T: +31 (0)35 2089201

M: +31 (0)6 15191918

Franciscusweg 229 | 1216 SE Hilversum  

www.nswz.nl | shivadewinter@nswz.nl

  https://www.facebook.com/NLSWZ