Persbericht: Maes Law B.V en de NSWZ strijden samen tegen het CTB bij zwemlessen voor kinderen

0 Comments

Mr. B.J. (Bart) Maes, partner bij Maes Law B.V., staat Zwemschool De Winter Sport B.V. en de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid, beiden gevestigd te Hilversum, bij in hun strijd tegen de toepassing van het coronatoegangsbewijs (CTB) bij zwemlessen voor kinderen. Deze problematiek met alle schrijnende uitwassen van dien is al uitgebreid in de media aan de orde gekomen, maar is wat cliënten betreft nu in een stroomversnelling gekomen door een besluit van burgemeester Broertjes van Hilversum van afgelopen vrijdag, 26 november 2021.

Naast allerlei andere bezwaren, is het onze stellige overtuiging dat de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 van de Ministers De Jonge, Grapperhaus en Ollongren op bepaalde essentiële punten in strijd is met de bovenliggende Wet publieke gezondheid waardoor onder meer bij zwemlessen van de kinderen (ouder dan 12 uiteraard), ouders, verzorgers of andere begeleiders geen CTB mag worden geëist. Nu cliënten daartoe op last van een bestuurlijke dwangsom toch toe zijn opgedragen door burgemeester Broertjes van Gemeente Hilversum, zullen cliënten daartegen onverwijld rechtsmiddelen instellen, waaronder een voorlopige voorziening bij de Bestuursrechter van de Rechtbank Midden- Nederland. Het is nog niet bekend wanneer die zitting tegen de gemeente Hilversum zal plaatsvinden.

In dat kader wensen cliënten nog op te merken dat zij weigeren mee te werken aan tweedeling en discriminatie, zeker als de wettelijke grondslag daartoe ontbreekt in welk geval dat onder omstandigheden zelfs strafbaar zou kunnen zijn. Bovendien wensen cliënten part noch deel te hebben aan de schrijnende omstandigheden die we allemaal in de media hebben kunnen zien. Om die reden is het geven van zwemlessen in het Zwembad ’T Gooische Bad in Hilversum opgeschort tot na de uitspraak van de Voorzieningenrechter.

Cliënten betreuren de opstelling van burgemeester Broertjes van Hilversum, temeer nu gebleken is dat andere gemeentes daar heel anders en veel pragmatischer mee omgaan in het belang van de betrokken kinderen. Cliënten betreuren ook ten zeerste dat andere aanbieders van zwemlessen nu klanten van cliënten proberen over te halen om zich bij hen aan te sluiten. Dat is niet solidair en weinig collegiaal. Als cliënten deze zaak winnen, dan heeft de volledige sector – en met name de kinderen die ze les geven – hier baat bij en dan gaat het niet aan om als ‘free-riders’ van beide walletjes te eten.

Nu cliënten de ‘heavy lifting’ voor de hele sector op zich nemen, zullen zij ook een crowdfunding actie op touw zetten ter fine van de kosten van deze procedures én een stukje gederfde omzet. Het is in niemands belang dat de operatie slaagt, maar de patiënt vervolgens toch overlijdt.

Cliënten wensen te benadrukken dat de veiligheid, gezondheid én gelijke behandeling van alle kinderen voorop staat. Cliënten rekenen op het begrip en het geduld van hun klanten.

Nadere informatie / toelichting is verkrijgbaar via:

Met vriendelijke groet,

Bart Maes

Dit bericht is op initiatief van CoronaJurist.nl