Persbericht: NSWZ Reageert Op NCTV En Ministerie Van Justitie: Zwembad Is Besloten En Vereist Geen QR

0 Comments

De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid zet zich sinds de invoer van het CTB bij zwembaden en zwemles in voor het wijzigen van de regelgeving voor zwemveiligheid. Landelijk zitten duizenden kinderen thuis omdat hun ouders vanwege het ontbreken van een QR-code de toegang tot het zwembad wordt geweigerd. Volgens de NSWZ klopt dit niet, als er wordt gekeken naar de huidige wet- en regelgeving. Dit concluderen zij uit de laatste mailing van de Vereniging Sport en gemeente en een brief vanuit het Ministerie van Justitie.

Volgens de meest recente brief die de NSWZ aan alle burgemeesters in Nederland heeft gestuurd, vallen veel gemeente over de laatst gezonden mailing van de Vereniging Sport en Gemeente aangevuld met een bijlage van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV). De NCTV erkent hier volgens de NSWZ in haar reactie dat de zwembaden volgens de huidige wet- en regelgeving besloten plaatsen zijn, maar komt tot de conclusie dat naar haar inzicht gekeken moet worden over een langere periode om te bepalen aan welke overheidsmaatregelen zwembaden dienen te voldoen.

Deze lezing kan de NSWZ niet volgen en zou ook naar zijn inschatting in rechte falen. “Immers mocht dit het geval zijn, dan betekend dit dat een dergelijke lezing ook in omgekeerde gevallen van toepassing zou zijn”, zegt de Winter. “En dan aan de hand van een voorbeeld heeft de NSWZ de volgende vraag aan het NCTV; Wat weerhoudt een uitbater van een besloten bedrijfskantine (die tegenwoordig niet onder de huidige regels van horeca valt) ervan, om zijn bedrijfskantine publieke toegankelijk te maken en dus als restaurant uit te baten voor de komende weken? Volgens de lezing van het NCTV zou dit kunnen en heeft een dergelijke ondernemer dan niets te maken met bijvoorbeeld de sluitingstijd van 20:00 uur en een CTB-plicht die geldt binnen de horeca”.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid stuurde in een brief naar aanleiding van vragen over de kwestie het volgende: De Burgemeester blijft altijd bevoegd maatregelen te nemen of aan te passen voor besloten plaatsen zoals “verenigingsgebouwen” die uitsluitend bestemd zijn voor leden.

Hiermee bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid volgens de NSWZ dat een plaats waar alleen leden komen, zoals een zwembad met zwemlessen en activiteiten voor leden zoals Banenzwemmen of groepslessen, vallen onder besloten plaatsen.

De NSWZ hoopt dat er een gesprek plaatsvindt tussen de betrokken partijen en de stichting om zo snel mogelijk het pijnpunt zwemles op te lossen voor kinderen. Daarnaast is de NSWZ in overleg met partijen en bereid een gezamenlijke aangifte voor  op het overtreden van de wet.