Persbericht: OMT Moet Zich Aan Haar Eerdere Standpunt En Bevindingen Over Zwemles Houden

0 Comments

OMT: “Zwemlessen worden vanwege dit educatieve aspect en het belang voor veiligheid los gezien van de overige binnensporten”
In maart 2021 heeft de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid nauw samengewerkt met het OMT om ervoor te zorgen dat zwemlessen los van overige sporten werden hervat wegens het veiligheids- en educatieve aspect. Verder zijn sindsdien door de invoering van het CTB duizenden kinderen thuis komen te zitten omdat een of beide ouders of verzorgers geen CTB kunnen overleggen. Voorzitter van de NSWZ, Shiva de Winter licht daarom vandaag de leden van de Tweede Kamer in over de in maart 2021 eerder besproken bevindingen van het OMT in de hoop om dit te veranderen.

In dit advies neemt het Outbreak Management Team volgens de NSWZ een standpunt in wat betreft zwemlessen. Zo staat in het advies de volgende zin: “Zwemlessen worden vanwege dit educatieve aspect en het belang voor veiligheid los gezien van de overige binnensporten”. “Dit standpunt is vrij stellig in het benadrukken van het belang van zwemlessen voor de veiligheid”, zegt de Winter. “Nu december 2021, negen maanden later lijkt er van dit standpunt weinig over. Door de invoering van het CTB zijn er duizenden kinderen die momenteel thuis zitten omdat een of beide ouders of verzorgers geen CTB kunnen overleggen en hierdoor de toegang tot het zwembad wordt ontzegd. Hierbij ook terugkijkend naar OMT-advies 103 waarbij de volgende zin staat: ’Zo nodig maximaal 2 ouders of verzorgers tegelijk toelaten om kinderen te helpen met aankleden’. Hierin wordt het belang van eigen ouders of begeleiders voor het omkleden benadrukt. Niet een overige ouder of een zwembadmedewerker”.

Het belang van zwemles boven de overige binnensport. Het OMT is hier is hier volgens de NSWZ vrij duidelijk in. Het veiligheidsaspect van zwemles moet dus volgens de organisatie in de behandeling los gezien worden van overige binnensporten. Door de avondlockdown om 17:00 uur is er landelijk voor naar schatting 5000 tot 10000 kinderen geen plaats om zwemlessen te volgen. Er is in het bad geen capaciteit of geen personeel de lessen eerder te laten plaatsvinden. Zwemonderwijs wordt gedwongen om in een kleinere tijdspanne hun zwemlessen aan te bieden. Bij een eigen zwembad met voldoende personeel is dit een minder probleem dan in een gehuurd bad met een beperkte personele bezetting zoals commerciële zwemscholen.
De NSWZ roept het OMT op om terug te komen op hun eerdere standpunt en bevinding dat zwemles door zijn veiligheids- en educatieve aspect los van overige binnensporten moet worden gezien zoals zij 9 maanden geleden oordeelden. Daarnaast pleit de NSWZ ervoor dat het OMT het kabinet adviseert het CTB van zwemlessen af te halen en zich te beroepen op hun eerdere opvatting zwemles los van overige binnensporten te zien en hiermee de sluiting van 17:00 uur te verlaten naar 19:00 uur. Dit is gezien de leeftijd van de gemiddelde zwemles leerling, de tijd dat kinderen door de weeks naar zwemles kunnen.

Voorzitter van de NSWZ, Shiva de Winter licht vandaag de leden van de Tweede Kamer in over de in maart 2021 besproken en geadviseerde bevindingen van het OMT. Het is aan de Kamerleden om dit in te brengen.

De NSWZ heeft er vertrouwen in dat de Tweede Kamer hierin haar verantwoordelijkheid pakt om het Kabinet op haar eerdere beslissing aan te spreken. De Winter: “Waar nodig kunnen onder de noemer ‘reparatiebeleid’ de zwemlessen opengesteld worden voor alle kinderen in Nederland”.

Documenten:
https://nswz.nl/wp-content/uploads/2021/12/OMTadviespassagezwemles732021uitgelicht.pdf

https://nswz.nl/wp-content/uploads/2021/12/OMTadviespassagezwemles732021uitgelicht.pdf