Potentiële Verdrinkingen Liggen Op De Loer Door Denkfout Gemeenten Rondom Het CTB

0 Comments

 

Laat de kinderen niet verzuipen! Een term die door de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) vaker is ingezet als het gaat om het belang van zwemles voor kinderen in Nederland. De NSWZ haalt deze term opnieuw aan, nu al twee weken duizenden kinderen letterlijk in hun zwembroek of zwempak op straat komen te staan. De QR-toegangscontrole bij zwembaden en zwemles slaan een diep gat in de samenleving met als gevolg dat kinderen, waarvan ouders geen coronatoegangsbewijs (CTB) kunnen overleggen, niet meer naar het zwembad kunnen. Schrijnende gevallen waarbij kinderen buiten de deuren van het zwembad moeten omkleden stapelen zich op en zijn mensonterend. De discussie over het vaccineren moet volgens de NSWZ ver buiten het zwembad en de zwemlessen gehouden worden.

Ouders worden onterecht geweerd

Demissionair Minister Hugo de Jonge is stellig in zijn opvatting over het CTB als bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. Hierbij spreekt hij zich nadrukkelijk uit voor gebruik en uitbreiding van het CTB op verschillende plekken, maar mag dit juridisch ook? Kortom, wat staat er in de wet. Op vragen van Kamerlid Michiel van Nispen (SP) geeft Demissionair Minister de Jonge antwoord dat goed leren zwemmen van groot belang is, onder andere omdat veilig zwemmen een belangrijke beweegactiviteit is op latere leeftijd. Maar bij de vraag of hij het eens is dat het onacceptabel is dat kinderen lessen missen doordat ouders geweigerd worden omdat ze geen CTB hebben antwoord de Jonge: “Als kinderen zwemlessen missen omdat hun ouders geweigerd worden is dit uiteraard onwenselijk. Ik wil echter wel benadrukken dat ouders niet geweigerd worden, maar dat ze gevraagd worden een geldige QR-code te tonen. Deze code kan door volledige vaccinatie, genezing of testen verkregen worden”. Hiermee benadrukt de Minister het belang van vaccinatie boven de behoefte van zwemveiligheid voor alle kinderen.

 

Kamer buigt zich over QR code voor zwembaden

Nadat gisteravond de Motie Van Haga/Westerveld over geen coronatoegangsbewijs voor zwemles is verworpen wordt het tijd een tandje bij te zetten. Tegenstanders van deze motie waren D66, PvdA, CU, CDA, VVD en Volt. De NSWZ is samen met juristen in de materie gedoken en leggen een denkfout van de gemeente bloot waardoor ouders zonder QR code en hun kinderen onterecht buitengesloten worden. Dit heeft als gevolg een direct gevaar voor de zwemveiligheid!

 

Gemeenten moeten de wet aanhouden

De gemeentes hebben meerdere instanties waar zij mee samenwerken als tussenpersoon van de ministeries. Een veel genoemde hierin is de Vereniging Sport en Gemeente (VSG). Zij heeft als taak het beheren van het gemeentelijk vastgoed (zwembaden, sporthallen etc.) en de subsidies hieromheen. Daarnaast is er de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG bepaalt de wet- en regelgeving in en rond gemeenten. Wat de misvatting is van veel gemeenten is dat zij automatisch afgaan op de VSG waarbij hun directeur optreedt als gesprekspartner van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De VSG volgt nadrukkelijk de lijn van VWS en demissionair minister Hugo de Jonge, blijkt uit een verzonden mailing onder gemeentes (vanuit de directeur van VSG). De gemeentes zouden echter officieel af moeten gaan op de wet- en regelgeving van de VNG.

Er is door de VNG samen met de Landsadvocaat een handreiking Tijdelijke Wet maatregelen COVID-19 (TWM) voor gemeenten opgesteld. Deze handreiking dient als richtlijn voor gemeenten om op een juiste manier uitvoering te geven aan de wettelijke bepalingen binnen de TWM, de Trm (Tijdelijke regeling maatregelen) en de Wpg (Wet publieke gezondheid). 

 

Wat zegt de wet over de QR plicht?

De wettelijke bepalingen evenals de Landsadvocaat in de Handreiking zijn hier duidelijk over. Een QR-plicht geldt alleen voor publieke binnenruimtes. Inmiddels is breed uitgemeten in de pers dat er zowel voor binnen- als voor buitensporten geen publiek is toegestaan bij sportwedstrijden. Dit geldt voor publieke ruimtes. Een zwembad kan in basis een publieke ruimte zijn, echter mag deze nu niet (op last van de overheid) opengesteld worden voor het publiek. Daarom is de feitelijke situatie dat het zwembad een besloten plaats is. Hiermee vervallen juridisch gezien de QR-verplichtingen gedurende de zwemlessen. In de rechtspraak is het niet aan de orde wat de eventuele “normale” gang van zaken is, maar draait het om de feitelijke situatie van dat moment.

Ondernemers, verenigingen, stichtingen en bonden doen er goed aan de wet en het advies van de Landsadvocaat en VNG te volgen. Ook is in de Wet (artikel 58ra lid 10) bepaald dat misbruik van het CTB, strafbaar is met hechtenis van 6 maanden of boete van de derde categorie. Dat betekent in het kort dat misbruik en onterecht vragen van het CTB voor toegang verboden is.

Het is duidelijk, dat er niet af mag worden gegaan op woorden die gebruikt worden in persconferenties of in antwoorden op Kamervragen. Voor de Rechtbank gelden namelijk alleen de daden, op het moment dat iemand zich moet verdedigen. Hiermee komt het probleem van de QR-toegangscontrole bij zwemlessen te vervallen.

 

De NSWZ brengt in onzekere tijden een eigen protocol uit

De NSWZ heeft hierom het protocol Zwembad, zwemschool en zwemveiligheid in Coronatijd 1.0 uitgebracht en wil gemeenten erop wijzen dat in overeenstemming met artikel 58l lid 2 Wpg en de landsadvocaat in de Handreiking, gemeenten niet bevoegd zijn tot handhaven op besloten plaatsen waar een beroep/bedrijf wordt uitgeoefend. “Laat gemeenten opstaan en realiseren dat zij zelf een eind kunnen maken aan de problematiek rond zwemlessen. Zwemlessen zijn voor ieder kind van levensbelang. De vele duizenden kinderen die nu niet naar zwemles kunnen komen zet de zwemveiligheid voor de zomer van 2022 direct onder druk. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn en is een direct gevolg van het onjuiste beleid tegen de bestrijding van het Coronavirus door het demissionair kabinet” volgens Shiva de Winter voorzitter van de NSWZ.

Het hele protocol vind u onder de volgende link, Klik hier