Protocol zwembad, zwemschool en zwemveiligheid in corona tijd 1.0

0 Comments

Per zaterdag 13 november 2021, 18:00 uur is protocol 1.0 van kracht.

Bij een waterrijk land als Nederland staat zwemmen en zwemveiligheid hoog in het vaandel. De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) maakt zich dagelijks hard voor de zwemeducatie en zwemveiligheid in Nederland. Om deze reden brengt de NSWZ een eigen protocol uit met betrekking op het MKB in de Zwembranche. Deze partijen zitten niet in doorsnee zwembaden en hebben andere zaken om rekening mee te houden op locatie. De NSWZ wil iedereen de mogelijkheid bieden gebruik te maken van de mogelijkheden om te zwemmen. Of het nu voor leszwemmen is of hydrotherapie, er mag geen onderscheid gemaakt worden om welke keuze van de sporters of hun begeleiding dan ook. Dit protocol Zwembad, zwemschool en zwemveiligheid in corona tijd 1.0 is opgesteld in het belang van alle zwemmers, medewerkers en vrijwilligers in Nederland. Hierbij rekening houdend dat bewegen en werken in zwembaden veilig moet zijn. Over de veiligheid en gezondheid blijven de daartoe aangewezen overheidsinstanties toezien dat ook met het COVID-19 virus in omloop zwemmen binnen de gestelde verantwoordingsnormen valt. In het belang van de gezondheid van alle bezoekers, leveranciers, medewerkers en vrijwilligers vragen wij alle badinrichtingen om onderstaande maatregelen na te leven en te handhaven.

Wij willen benadrukken dat als protocollen of de situatie rondom COVID-19 wijzigen dat de maatregelen die nu van kracht zijn per direct gewijzigd kunnen worden. Dit protocol zal ons beleid met de aangepast maatregelen beschrijven. Als de maatregelen en adviezen van het RIVM, VSG, Veiligheidsregio en NOC*NSF worden aangepast dan zal dit protocol worden geactualiseerd.

Dit protocol is opgesteld om de belangen van de zwembaden, zwemscholen en zwemveiligheid in COVID-19 periode te kunnen waarborgen.

Het hele protocol vind u onder de volgende link, Klik hier