In het waterrijke land waarin we leven is het risico dat water met zich mee brengt groot. Om de veiligheid in en om het water te kunnen waarborgen zijn een aantal aspecten van belang. Uit de vele aspecten die een rol spelen omtrent de veiligheid hebben we een selectie van de volgens ons belangrijkste punten gemaakt.

 

ZelfredzaamheidbewustwordingKennis

Door alle diploma’s te behalen is er geleerd om zelfredzaam te zijn in verschillende situaties en wordt er vanuit herkenbare situaties meer bewustwording gecreëerd.

Hoe vaker iets wordt herhaald hoe beter het in het automatische systeem te recht komt. Als een kind in het water terecht komt gaat het vaak niet huilen of hard bewegen. Hierdoor zie of hoor je een kind dat verdrinkt pas te laat. Door dat zij op zwemles gaan of meer met water in aanraking komen komt deze zelfredzaamheid pas en gaan ze dan pas huilen als zij in het water vallen. Bij de zwemles leren zij wat ze moeten doen als ze in het water vallen

Het allerbelangrijkste is bewust wording welke gevaren water met zich mee draagt. Sommige van deze zijn algemeen bekend sommige daar in tegen weer wat minder. Hoe goed iemand ook zijn zwemvaardigheden beheerst zijn er altijd factoren die er voor kunnen zorgen dat deze ”vergeten” worden.

Factoren uit de omgeving die het risico op verdrinking beïnvloeden zijn o.a.:
• De toegang tot het water (hoe gemakkelijker het is om bij het water te komen,
hoe groter de kans dat je er in kunt vallen of gaan)
• De waterdiepte (hoe dieper het water, hoe groter de kans dat je onder water
verdwijnt)
• De temperatuur (koud water beneemt je soms letterlijk de adem)
• Stroming en golven (in ‘onrustig’ water ben je overgeleverd aan het water)
• Onverwachte en onvoorspelbare omstandigheden (een plotselinge verandering
zorgt o.a. voor schrik)
• Aantal medezwemmers (meer zwemmers betekent meer kans op onverwachte
elementen en stromingen)
• Toezichthouders (zij kunnen je waarschuwen voor risicovolle situaties of eventueel
redden).

Wat weet ik van stroming en golven als ik naar het strand zou gaan of de betekenissen van de vlaggen. Bij welke vlag mag je bijvoorbeeld het water niet meer betreden of moet je er zo snel mogelijk uit. Door deze kennis te beheersen ben je al een stap verder in de richting van bewustwording van de eventuele risico’s.

 

 

 

 

Voor het protocol ”Protocol zwembad, zwemschool en zwemveiligheid in corona tijd 1.0”, klikt u op de volgende link; ”Protocol zwembad, zwemschool en zwemveiligheid in corona tijd 1.0