Verklaring Zwembad ‘T Gooische Bad

0 Comments

Hilversum 7 november,
Verklaring Zwembad ’T Gooische Bad
De roerige dagen die zijn ontstaan na de persconferentie van 3 november zijn voorlopig in Hilversum even tot rust gekomen. De onduidelijkheid en de constante wijzigingen in het wisselende beleid van de overheid zijn belicht vanuit De Winter Sport en zwemles is op de kaart gezet.
Wat betreft de zwemlessen heeft De Winter Sport ( zwemlesaanbieder in Zwembad ’T Gooische Bad ) in goed overleg met de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Hoofd Handhaving van de Gemeente Hilversum besloten zich als zwembad en zwemschool voor nu neer te leggen betreffende de tijdelijke sluiting, mede door de grote onrust die is ontstaan in het land van zwembaden en zwemscholen tegen veiligheidsregio’s. Het beeld dat hierbij is ontstaan, namelijk dat de eigenaar Shiva de Winter bekvechtend tegen de gemeente heeft gestreden, is hierbij niet juist. De wethouder sport van de gemeente Hilversum ( Floris Voorink ) heeft zich helaas wel zo op deze manier uitgelaten. Shiva de Winter heeft de afgelopen dagen, nadat er vanuit de Gemeente Hilversum uit contact werd gezocht waar De Winter meerdere malen om heeft gevraagd, iedere stap in goed overleg en nauwe samenwerking met de gemeente genomen en het belang van de zwemlessen voor kleine kinderen voorop gesteld.
De Winter Sport is momenteel al zijn klanten telefonisch aan het inlichten over de stand van zaken en de goede oplossing die er met de Veiligheidsregio en Handhaving is gevonden. Deze twee zullen tevens een schriftelijke verklaring opstellen uit hoofde van Gemeente Hilversum en Handhaving dat gezamenlijk met De Winter Sport overeengekomen is om toch de twee weken sluiting aan te houden.
Los daarvan zal de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid ( een opkomende belangen organisatie ) waar Shiva de Winter voorzitter van is, zich als zegsman oprichten in de richting van de leden van de Tweede Kamer, om het kabinet er op te wijzen dat zwemles tot het primair onderwijs behoort en niet tot sport.
Doormiddel van een brief die alle Kamerleden van De Winter zullen ontvangen zal hiervoor aandacht gevraagd worden, zij worden met klem opgeroepen tot het vinden van een oplossing om de achterstand en de noodzaak van doorgang van de zwemlessen met oog op de aankomende vakanties en de zomer onder de aandacht te krijgen. Het is de nummer één prioriteit dat kinderen een stabiele basis hebben van onderwijs zowel op school als in het zwembad. Enkele weken gemis geeft bij een heleboel kinderen al een grote achterstand.
Een voorbeeld hiervan zagen we mei dit jaar. Na tweeëneenhalve maand zonder zwemles waren sommige leerlingen dermate in niveau gedaald dat er maanden nodig waren om dit weer bij te werken. Dit gaat ten koste van de veiligheid!
De Winter hoopt hiermee het debat aan de gang te krijgen dat zwemonderwijs serieus genomen gaat worden en er overwogen kan worden de zwemlessen toch doorgang te geven vóór 18 november. Later dit weekend zal de brief aan de Kamerleden verspreid worden en zal er een persbericht vanuit de NSWZ volgen met de aankomende stappen. Rust is hier een belangrijk punt. Het is niet onze bedoeling tegen de maatregelen van het kabinet te strijden. In tegendeel, wij steunen de maatregelen. Alleen kan en mag er niet met twee maten gemeten wat betreft primair onderwijs.
Met vriendelijke groet,
Shiva de Winter
Directeur / Eigenaar De Winter Sport / ‘T Gooische Bad
Voorzitter Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid
contact: shiva.dewinter@dewintergroupbv / 06-15191918