”Zwembranche” zet zwemscholen in hun zwembroek,zwemles van hoger af belemmerd.

0 Comments

“Zwembranche” zet zwemscholen in zwembroek, zwemles van hoger af belemmerd”
 
Tumult rond de zwemlessen in Nederland gaat een stap verder. Gisteravond is er uit naam van de directeur KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwembond) een oproep gedaan aan de NSWZ (Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid) om met de gezamenlijke “zwembranche” om tafel te gaan. NSWZ: “Na maandenlang een eenzame strijd gevoerd te hebben voor het behoud van onderscheidende zwemles met hun zwemscholen en zwemverenigingen lijkt het dat de landelijke bonden de deur op een kier hebben gezet om mee te denken.”
 
Uit Naam van de directeur Vereniging Sport en Gemeente, een van de partners in de gezamenlijke “zwembranche” is een mailing uitgegaan naar zwemscholen en zwembaden waar de VSG duidelijk afstand neemt van hulp aan commerciële zwemscholen en deze verwijst naar het MKB. Deze stap is opmerkelijk aangezien in een telefoongesprek een week geleden met de directeur van de KNZB werd duidelijk dat er universeel en eenzijdig gecommuniceerd zou worden.
 
Dit houdt in dat de bonden niet open staan voor steun aan de commerciële partijen in het zwemonderwijs.
De reden van het schrijven van de VSG is een gevolg van een brief die de NSWZ uit naam van voorzitter Shiva de Winter heeft gezonden aan vrijwel alle burgemeesters in Nederland. In deze brief onderstreept de NSWZ de zware problematiek van het commercieel zwemonderwijs. Hierin legt de NSWZ duidelijk uit waar de schoen wringt bij zwemscholen. O.a. de commerciële pachters van gemeentebaden rekenen de huur door zonder dat er gebruik gemaakt kan worden van het water en zonder compensatie voor de zwemscholen. Deze brief heeft bij veel gemeentes stof doen opwaaien en meerdere gemeentes staan open voor een gesprek.
 
De gezamenlijke Zwembranche wil als één partij naar buiten samen met de overige bonden en werkgeversorganisaties. De NSWZ heeft in een gesprek al aangegeven aan de directeur KNZB dat zij niet staan te springen samen te werken met partijen die verantwoordelijk zijn voor de afbraak in het commercieel zwemonderwijs, (bestuursleden zijn o.a. bewindspersonen van de landelijke commerciële pachters van gemeentebaden)
 
De NSWZ is bereid “digitaal” om de tafel te gaan maar, stelt hier wel zijn eisen bij. Dit is ook schriftelijk kenbaar gemaakt. Sinds twee dagen worden vanuit de zwembranche zorgen over commerciële zwemscholen geuit. Naar mening van de NSWZ maanden te laat. De NSWZ stelt drie eisen voor dit gesprek.
 
1.      Financiële kwijtschelding van de zwembadhuur voor commerciële huurders van (commerciële) pachters van gemeentebaden. Zij worden door de toegezegde 100 miljoen al gecompenseerd a.d.h. van de jaarrekening op het exploitatietekort. Dit is dus dubbel ontvangen. Dit wel met terugwerkende kracht vanaf maart 2020.
 
2.      Uit de 100 Miljoen steun een Fonds voor commerciële zwemscholen waar aanspraak op gemaakt kan worden. Hierbij kan gedacht worden aan huurkosten voor zorgcentra die doorlopen en andere nevenschade. Een onafhankelijke commissie zal in het leven geroepen moeten worden en moet deze aanvragen behandelen en goedkeuren.
 
3.      Inzage in de uitgaven van de 100 Miljoen toegezegde steun. Openheid van zaken als het gaat om belangenverstrengeling. Bonden die beslissen over de uitgaven van deze extra steun zijn door middel van bestuursfuncties verweven en zijn dus zelf de belanghebbende partij.
 
Als de gezamenlijke zwembranche hiermee instemt staat de NSWZ open voor het gesprek. Anders zal dit geen doorgang vinden. De Winter: “Wij gaan geen tijd steken in gesprekken met partijen die al bijna een jaar bewijzen niet het beste voor te hebben met het zwemonderwijs”. De NSWZ maakt zich en zal zich nog meer profileren als belangenpartij voor de commerciële zwemscholen en verenigingen in Nederland als het gaat om zwemonderwijs”.
 
De NSWZ is bezig met zijn missie zwemonderwijs erkend te laten worden als primair basisonderwijs en ook zo te laten behandelen. Dit houdt in dat het doel is de zwembaden en zwemscholen beperkt open laten gaan voor zwemles tot twaalf jaar bij de start van het basisonderwijs. NSWZ: “De veiligheid is in het geding. Er moet ingegrepen worden om een crisis met bijbehorende gevolgen te voorkomen”.
 
Ben jij een zweminstelling die ook kosteloos zijn steun wil toezeggen aan de NSWZ? Vul dan een klein online formulier in. Hiervan is niet alles verplicht. Wel kan je aangeven of jij anoniem wilt blijven.
Link naar het formulier: https://forms.gle/LsPNYTx1uqvxvY1w