Zwemles is de eerste stap

0 Comments

Zwemles is de eerste stap, gezondheid is het keyword voor het stapsgewijs verder openen van zwembaden.
Na maanden strijden voor het hervatten van de zwemlessen voor kinderen i.v.m. de veiligheid is de eerste horde genomen. De zwemlessen mogen als uitzondering op de overige programmering van het zwembad vanaf 16 maart hervat worden. Een unieke situatie in deze unieke tijd.
Maar daarmee is de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) nog niet klaar. Een van de belangrijkste problemen waar de Zwembranche tegen aanloopt is conditie en ervaring. De drie pijlers die volgens Shiva de Winter, voorzitter van de NSWZ gelden zijn: “Conditie opbouwen, het overwinnen van angsten en het herstellen van het vertrouwen”. Bij het conditie opbouwen is de mogelijkheid tot het gebruikmaken van het zwembad voor sport of recreatiedoeleinden een pre. Kinderen die al een diploma behaald hebben ook drie maanden niet hun behaalde vaardigheden kunnen oefenen.
Bovendien is er ook voor de sportieve kant in het zwembad, bijvoorbeeld waterpolo, schoonspringen, synchroonzwemmen en wedstrijdzwemmen sprake van afbraak van de opgebouwde conditie en techniek. De NSWZ richt zijn pijlen nu vol op stapsgewijs heropenen van de zwembaden. Wij begrijpen natuurlijk dat dit niet in een keer kan. Daarom het stappenplan verdeeld over meerdere weken.
De reden dat de NSWZ met een stappenplan tot heropening van het volledige zwembad is opgesteld met de kennis die er is bij het openen van de zwembaden voor zwemles en de opbouw van de buitensport. Vanaf de 16e kunnen de zwembaden open voor alleen zwemlessen voor kinderen tot en met 12 jaar. Primaire diploma’s A, B en C zijn hier leidend. Dit is natuurlijk een prachtig begin. De volgende stap zou volgens de NSWZ gericht moeten zijn jongeren tot 27 jaar, om net zoals in de buitensport op te starten. Een goed moment hiervoor zou 31 maart zijn, bij het aflopen van de huidige lock-down. De aangekondigde mogelijkheid van versoepeling is een goed moment de jongeren in het zwembad mee te nemen. Het betreft hier wel training voor jongeren, maar nog geen wedstrijden.
Bovendien kan worden gekeken naar doelgroepen, zoals baby- en peuterzwemmen, waar kleine groepen met voldoende afstand een oplossing kunnen bieden. Ook voor deze doelgroep is het van belang dat zij hun traject naar watergewenning voort kunnen zetten. De volgende stap is volgens de NSWZ de volwassenen en senioren. Ondanks dat dit een risicogroep is, is deze groep extra afhankelijk van bewegen in water. Meerdere partijen hebben de NSWZ hiervoor benaderd. Deze verdere versoepeling zou ideaal zijn vanaf 14 april. Dan is er ruim de tijd natuurlijk in combinatie met het vaccineren en het dalen van het R-getal.
Na de goede samenwerking met de overheden de afgelopen maanden zou de NSWZ dit graag willen voortzetten. De NSWZ streeft ernaar voor alle doelgroepen een goede oplossing te zoeken. Dit is natuurlijk geen gemakkelijke taak en zij zoekt hierin ook de samenwerking met andere brancheorganisaties. De Winter: “Corona heeft ons een ding meegegeven. Je moet niet leven van week tot week, maar altijd over een paar maanden. Als persoonlijk streven houd ik vast aan het levensmotto. Je moet altijd een plan B hebben”.