Zwemveiligheid: ook voor volwassenen ligt gevaar op de loer in het water.

0 Comments

 
Zondagmiddag ontvingen wij allemaal het trieste nieuws dat een Nederlandse vader (53) is verdronken na een duik in het water in Italië. Zijn zoons haalden de kant wel maar hij is door de stroming in problemen gekomen. Wij hebben het veel over kinderen en ‘te’ weinig over volwassenen.

De problemen in binnen- en buitenland stromen afgelopen weken binnen van jong tot oud. Water ondoorzichtig of deels doorzichtig kan heel onbetrouwbaar zijn. Het verdrietige ervan is dat veel mensen de behoefte om af te koelen en te recreëren zo hoog hebben zitten dat zij eventuele gevaren vergeten. Op veel plekken is er ook geen vuiltje aan de lucht. Het pleiten voor gevaar rond zwembaden zonder toezicht en natuurwater ook in de vakantie is erbij ingeschoten naar mijn mening. Natuurlijk kan je veel zeggen, maar mensen moeten ook luisteren.
Het besef dat water gevaarlijk kan zijn wordt met zwemlessen er al van jongs af aan ingebracht, of wordt dat verbloemd door het aanleren van omgaan met water? Wat leren wij kinderen eigenlijk
 
In de eerste fase watervrij worden, niet bang zijn voor spetters en durven liggen in water. Daarna leer je de slagen aan en volgt de conditionele fase. Verschillend per lessysteem. Sommigen kiezen ervoor met drijfmiddelen te werken, anderen gaan voor het drijfmiddelen vrije. Hier wordt eigenlijk niet gesproken over de gevaren van water. Volgt opnieuw mijn punt van het opzetten en invoeren van een lespakket voor het basisonderwijs gezamenlijk met meerdere Zwembranche bonden en de reddingsbrigade. “Voorkomen is beter dan blussen” zeggen ze wel eens.
Voordeel van een uitgebreid lespakket is dat ouders ook een graantje meepikken van de lesstof. Een Mui kennen mensen wel van naam, maar hoe het werkt weten veel mensen niet. Daar krijgen ze toch niet mee te maken denken de meeste. Stel je voor dat je zoon of dochter van 5 of 6 jou dat haarfijn uit kan leggen, dan pikken de ouders dit mee. Als voorbeeld kunnen wij de Tsunami nemen in Azië van vele jaren terug. Op het strand stond een kind te kijken en had op school geleerd dat het foute boel is als de zee zich terugtrok. Daar waar andere mensen gingen kijken naar het natuurverschijnsel vluchtte zij met veel mensen hogerop.
 
Nu is het van belang dat er erkenning komt voor het probleem “waterveiligheid”. Men kan zich niet overal tegen beschermen qua water. Dat bewijst de watersnood in Limburg wel. Maar bij de vele malen dat het deze zomer bij jong en oud mis is gegaan had enige kennis “misschien” preventief kunnen helpen.
 
Ik zeg met nadruk misschien, je zal nooit weten of het uitgemaakt had. Maar een begin moet gemaakt worden. Helemaal nu door Corona en de lockdowns de zwemslagen niet van hoog niveau zijn. Momenteel worden er landelijk veel snelzwemcursussen gegeven. Dat is ideaal om de slag snel meester te worden. Maar schijn bedriegt als ouders denken dat het “de” oplossing is voor lange wachtlijsten. Als na het behalen van het diploma niet meer of te weinig geoefend wordt zal de slag snel verwateren. Dit geldt helemaal met snelzwemcursussen. Hier wordt door verschillende aanbieders ook nadruk op gelegd.
De grote vraag is wie naast de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid zich geroepen voelt aan de toekomst te denken en werk te maken van preventie. Iedereen is met het nu bezig, wat natuurlijk begrijpelijk is. Alleen moet de toekomst belangrijker worden geacht. Helemaal nu Nederland als waterland met hoog niveau zwemonderwijs erg in niveau is gedaald. Van zwemonderwijzers tot de verschillende manieren van zwemles geven. De overheid kan wat doen voor de toekomst, de bonden hebben de middelen, de ideeën hebben wij. Wie volgt.