Categorie: Nieuws

Zwemles is de eerste stap

Zwemles is de eerste stap, gezondheid is het keyword voor het stapsgewijs verder openen van zwembaden.
Na maanden strijden voor het hervatten van de zwemlessen voor kinderen i.v.m. de veiligheid is de eerste horde genomen. De zwemlessen mogen als uitzondering op de overige programmering van het zwembad vanaf 16 maart hervat worden. Een unieke situatie in deze unieke tijd.
Maar daarmee is de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) nog niet klaar. Een van de belangrijkste problemen waar de Zwembranche tegen aanloopt is conditie en ervaring. De drie pijlers die volgens Shiva de Winter, voorzitter van de NSWZ gelden zijn: “Conditie opbouwen, het overwinnen van angsten en het herstellen van het vertrouwen”. Bij het conditie opbouwen is de mogelijkheid tot het gebruikmaken van het zwembad voor sport of recreatiedoeleinden een pre. Kinderen die al een diploma behaald hebben ook drie maanden niet hun behaalde vaardigheden kunnen oefenen.
Bovendien is er ook voor de sportieve kant in het zwembad, bijvoorbeeld waterpolo, schoonspringen, synchroonzwemmen en wedstrijdzwemmen sprake van afbraak van de opgebouwde conditie en techniek. De NSWZ richt zijn pijlen nu vol op stapsgewijs heropenen van de zwembaden. Wij begrijpen natuurlijk dat dit niet in een keer kan. Daarom het stappenplan verdeeld over meerdere weken.
De reden dat de NSWZ met een stappenplan tot heropening van het volledige zwembad is opgesteld met de kennis die er is bij het openen van de zwembaden voor zwemles en de opbouw van de buitensport. Vanaf de 16e kunnen de zwembaden open voor alleen zwemlessen voor kinderen tot en met 12 jaar. Primaire diploma’s A, B en C zijn hier leidend. Dit is natuurlijk een prachtig begin. De volgende stap zou volgens de NSWZ gericht moeten zijn jongeren tot 27 jaar, om net zoals in de buitensport op te starten. Een goed moment hiervoor zou 31 maart zijn, bij het aflopen van de huidige lock-down. De aangekondigde mogelijkheid van versoepeling is een goed moment de jongeren in het zwembad mee te nemen. Het betreft hier wel training voor jongeren, maar nog geen wedstrijden.
Bovendien kan worden gekeken naar doelgroepen, zoals baby- en peuterzwemmen, waar kleine groepen met voldoende afstand een oplossing kunnen bieden. Ook voor deze doelgroep is het van belang dat zij hun traject naar watergewenning voort kunnen zetten. De volgende stap is volgens de NSWZ de volwassenen en senioren. Ondanks dat dit een risicogroep is, is deze groep extra afhankelijk van bewegen in water. Meerdere partijen hebben de NSWZ hiervoor benaderd. Deze verdere versoepeling zou ideaal zijn vanaf 14 april. Dan is er ruim de tijd natuurlijk in combinatie met het vaccineren en het dalen van het R-getal.
Na de goede samenwerking met de overheden de afgelopen maanden zou de NSWZ dit graag willen voortzetten. De NSWZ streeft ernaar voor alle doelgroepen een goede oplossing te zoeken. Dit is natuurlijk geen gemakkelijke taak en zij zoekt hierin ook de samenwerking met andere brancheorganisaties. De Winter: “Corona heeft ons een ding meegegeven. Je moet niet leven van week tot week, maar altijd over een paar maanden. Als persoonlijk streven houd ik vast aan het levensmotto. Je moet altijd een plan B hebben”.

Brief naar de burgemeesters en wethouders 26-2-2021

Geachte burgemeester,

Opnieuw wend ik mij tot u in uw positie als burgervader/moeder van uw prachtige gemeente. 
Als voortrekker voor het opnemen van de belangen voor 300.000 actieve zwemleskinderen en 
ruim 200.000 kinderen op de wachtlijst doe ik opnieuw een beroep op u.

Afgelopen weken zijn enkele van u in de pers al naar buiten getreden over het verzoek tot 
versoepelingen omdat burger ongehoorzaamheid op de loer ligt. Enkele collega’s spreken 
zich hierover in de media uit. Collega Broertjes:  “Rek is eruit en burgerlijke ongehoorzaamheid 
dreigt”, Collega Halsema: “overweeg openen terrassen” , collega Bruls: “Huidige maatregelen niet meer te houden”,  
collega van Zanen: “Iedereen is het zat” en collega Depla: “Ik zou tegen het kabinet willen zeggen: “kom 
uit je ivoren toren, uit het Catshuisberaad waar RIVM modellen de toon bepalen”.

U staat voor een grote uitdaging in uw functie om uw bewoners binnen de regels van de wet te laten 
bewegen. Hiervoor alle respect in deze zware tijden. Waar ik u om vraag is ook de media te zoeken 
voor zwemles. De kinderen kunnen niet zelf naar de media stappen en dreigen dat zij starten met zwemles. 
Huilende kinderen thuis die de zwemles missen kunnen niet als protest voor een zwembad gaan zitten of het 
water in springen en bezorgde ouders kijken vooral mee wat de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid 
voor stappen zet voor de zwemlessen.

Ik begrijp dat u vele verzoeken krijgt en een financieel aspect hier zeker van toepassing is. De afgelopen 
dagen is er overleg met het OMT geweest die Minister van Ark oproepen een spoedaanvraag bij het OMT 
zelf in te dienen. Minister van Ark heeft op vragen van 5 januari gereageerd waarin zij erkent dat zwemles 
essentieel is (bijgevoegd) en Kamerleden Van Nispen en Westerveld hebben gistermiddag met spoed vragen 
ingediend bij de minister om deze ook vanuit de kamer gestuurd druk uit te oefenen een spoedadvies bij het 
OMT aan te vragen voor het openen van zwembaden voor alleen zwemles (bijgevoegd). Al met al worden op 
het hoogste niveau stappen genomen voor de allerkleinste waar de veiligheid onder andere deze zomer op het spel staat.

Nogmaals, ik begrijp dat u in deze tijd een volle agenda heeft en u uw prioriteiten moet verdelen, maar ik vraag 
u om zich uit te spreken vóór zwemles en voor zwemveiligheid. Uw stem kan de laatste zet zijn om het kabinet te 
bewegen naar de zwembaden en zwemlessen te kijken.

Namens de 300.000 kinderen dank ik u voor het lezen van deze brief en hopen wij op een spoedig resultaat. Ik wens 
u veel succes en wijsheid de komende maanden met de zware taak die u te wachten staat. 

 

Met vriendelijke groet,

Dhr. Shiva A. De Winter

Voorzitter

Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid

image005.jpg

Persbericht 24-2-2021 NSWZ: “Moeten 300.000 kinderen hun slaapkamerlamp aanzetten om de crisis voor het zwemonderwijs aan het licht te brengen?”

De dag na de persconferentie van het kabinet is de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid diep teleurgesteld. Gistermiddag ontving de NSWZ een brief van Minister van Ark met antwoorden op vragen van een brief aan de minister van 5 januari.(bijgevoegd) De minister herkent de problematiek in het zwemonderwijs. Hierin zegt de minister dat het een basisbehoefte en een noodzaak is. Hiermee is het essentieel in de ogen van de Minister. De minister erkent de negatieve gevolgen voor nu en later. De minister trekt dit nu gelijk met de gevolgen voor andere branches. Uiteindelijk spreekt de minister over zwemonderwijs, maar schaalt het onder sport in een binnen locatie. Een zwembad wordt voortdurend als sportlocatie gezien waarbij de essentie van zwemles niet als onderwijs en als prioritair gezien kan worden. Hier moet verandering in komen.

Op de persconferentie van 23-2 wordt in overeenstemming met de routekaart gehandeld met versoepelingen. Voor jongeren mag sport beoefend worden in de buitenlucht tot 27 jaar, echter niet binnen. Dat betekent dat veel sporten ook buiten beoefend kunnen worden behalve zwemmen. In de Tweede Kamer is bekend dat kinderen sociale, fysieke en emotionele hinder ondervinden van COVID-19 en dat sporten bijdraagt aan een beter welbevinden. Zwemles is net als school een terugkomend leerproces waar continuïteit van belang zijn. Daar waar fysieke vaardigheden ook psychische vaardigheden worden bijgebracht,

NSWZ:”Zwemveiligheid is enorm belangrijk in ons waterrijke land waarbij we de politiek nogmaals willen wijzen op de verdrinkingsgevallen die zijn weergegeven in het onderzoek van het Mulier Instituut. In eerdere protocollen hebben we als branche laten zien dat we voldoende wetenschappelijke onderbouwing hebben dat we veilig kunnen openen. Onderzoek heeft aangetoond dat chloor in water en de vochtige lucht in een zwembad zorgen dat het virus inactief is. Hiervoor willen wij u verwijzen naar enkele onderzoeken. Op 7 februari 2021 zijn er door het gereputeerde Amerikaanse Center of Disease Control, adviezen gepubliceerd over veilig zwemmen in coronatijd. Alle adviezen komen bijna overeen met de adviezen van Maarten Keuten van de TUDelft die in de ‘Volledige richtlijn veilig zwemmen in coronatijd hygiëne en desinfectie in badinrichtingen’ staan beschreven zoals de ventilatie, desinfectie, doelgroepen, activiteiten etc.” Alle informatie hierover is terug te lezen op de website van de zwembadpoli.

artikel: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/science-and-research.html

Opvallend is dat voor volwassenen de zwembaden die de mogelijkheid hebben om buiten open te gaan. De buitenbaden die de mogelijkheid hebben worden overspoeld met banenzwemmers. Banenzwemmen wat toegestaan is met alle Covid maatregelen. Zwemschool SwimmOUT ( Een NSWZ lid) in Heinenoord heeft om het voortzetten van zwemlessen een omgebouwde container in de tuin laten plaatsen. Deze is omgebouwd tot een zwembad en zal vanaf Vrijdag operationeel gaan draaien. Zwemles? Het is toch gek dat een zwemschool in februari/maart zijn kinderen buiten moet laten zwemmen om toch aan de zwemveiligheid te kunnen werken. SwimmOUT zal vanaf vrijdag starten met doelgerichte lessen (banenzwemmen voor kinderen).

Hier het persbericht: https://nswz.nl/2021/02/24/zwemles-in-de-kou/

De NSWZ roept Den Haag op om hun zicht te verbreden en naar het veld te luisteren. . NSWZ: “Wij roepen daarom het VWS op om woordvoerders van zwemscholen toe te laten in de stuurgroep en zo directe gesprekspartner vanuit het veld naar het VWS. Het onderwijs, dat nu 10 weken stil staat, ondervindt enorm grote schade! Laat het zwemonderwijs zijn werk doen en alles op alles zetten om de jongste groep tot 8 jaar (en voor de bijzondere doelgroepen tot 12 jaar ) zwemveilig te krijgen. Vertrouwen is in het zwemonderwijs een groot goed. Laat de zwemveiligheid is prioriteit nummer één.”

De NSWZ spreekt samen met de Envoz en ZwemOnderwijs Nederland zijn extreme zorg uit over de verschillende belangen in de zwembranche. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij momenteel 400 zwemscholen, ongeveer 3000 werkzame personen en 150.000 zwemles leerlingen.

De NSWZ bereid momenteel op verschillende manieren landelijke acties voor. NSWZ voorzitter Shiva De Winter: “wij kunnen moeilijk 100.000 kinderen op het Malieveld laten staan, maar wij kunnen wel op een andere manier hun stem laten horen”. De NSWZ is voornemens om op verschillende publieksvriendelijke manieren met spoed aandacht te vragen voor de dringende vraag naar zwemles. Hierover spoedig meer.

 

Documenten:
BriefNederlandseStichtingWaterZwemveiligheid.pdf

ProtocolzwembadenopeninBelgie20210201updateleidraadzwemmen12.pdf

Zwemles in de kou, beter dan veiligheid op de tocht?

De Zuid-Hollandse zwemschool Swimmin’ start op vrijdag 25 februari in Heinenoord in een heringerichte zeecontainer met afzwemmen voor kinderen voor de zwemdiploma’s A, B en C. Zwemschool Swimmin’ heeft een creatieve en innovatieve manier gevonden om de water- en zwemveiligheid van kinderen te blijven ondersteunen. Door de voortdurende sluiting van (binnen)zwembaden is het niet mogelijk om zwemonderwijs en toetsing op de reguliere manier aan te bieden.

Aankomende vrijdag verrichten TeamNL waterpoloer Guus van IJperen / Envoz directeur Richard van den Berg de openingshandeling om 14.00 uur. Na maanden van knipperlicht-opening in verband met diverse Covid-19 maatregelen wil de zwemschool ruim voor het komende zomerseizoen weer continuïteit bieden voor de vele kinderen die nu noodgedwongen als vissen op het droge zijn.

Met deze stap hoopt Swimmin’ eigenaar Tom van Nieuwamerongen een dreigend probleem voor te zijn. Van Nieuwamerongen: “Water is in Nederland overal. Het is belangrijk om onze kinderen veilig op te laten groeien met water en ze in staat te stellen om veilig met en van water te genieten.” Met de zomerperiode in aantocht merkt de ondernemer op dat het in sneltreinvaart achteruitgaat met de vaardigheden die nodig zijn om veilig met water om te kunnen gaan.

Lijdzaam toezien
Het steekt de zwemschooleigenaar dat het zwemonderwijs in hetzelfde regime geplaatst wordt als grote pretparken, musea en festivals, terwijl wetenschappelijk bewezen is dat chloorwater een effectieve bescherming biedt tegen besmetting met het corona-virus. “De basisscholen zijn weer open, alle sporten voor (jonge) kinderen zijn toegestaan, buitenzwembaden zijn weer open voor volwassen zwemmers en contactberoepen als de kapper en de nagelsalon gaan weer open. Zwemscholen mogen nog steeds niets. Ik kan niet lijdzaam toezien hoe de zwemveiligheid van een hele generatie kinderen beschadigd wordt door alle beperkende maatregelen rondom het (binnen)zwemmen”, aldus Van Nieuwamerongen.

Doemscenario
Ondanks de positieve wijze waarop Swimmin’ naar de komende weken kijkt, is openblijven zeker nog geen gelopen race. De gemeente Hoekse Waard heeft aangeven op elke mogelijke wijze mee te werken aan het project, maar meer dan die toezegging is er vooralsnog niet. Voor de Heinenoordse ondernemer is heropening ook zakelijk van belang. “Ik zou liegen als ik zeg dat het financieel rooskleurig is op het moment. Ik heb ook een belangrijke verantwoordelijkheid naar mijn personeel, dat overigens hondstrouw is gebleken de afgelopen maanden”, mijmert Van Nieuwamerongen nog even.

Lessen uit het buitenland
Van Nieuwamerongen neemt waardevolle lessen mee, die hij op diverse locaties in het buitenland heeft opgedaan. “Als zweminstructeur heb ik voor mezelf altijd een duidelijke visie gehad. Kinderen spelenderwijs wegwijs te maken in de basis van het zwemmen is daarbij een van de belangrijkste grondleggers. Mijn ervaringen in onder andere Spanje, Nieuw-Zeeland, Brazilië en Saudi-Arabië hebben geleid tot de oprichting van de Swimmin’ Foundation.” De waardevolle ervaringen van de stichting die in Bangladesh zwemonderwijs en waterveiligheid verzorgt voor kansarme kinderen en jongvolwassenen in de omvangrijke delta van het land komen nu van pas bij deze innovatie. Bij gebrek aan zwembaden is het daar ook nodig om te improviseren.

Achtergrond
Zwemschool Swimmin’ is een bedrijf dat zwemonderwijs verzorgt in de regio Rotterdam Rijnmond op een viertal locaties. Voor de uitbraak van het corona-virus en de daaraan gekoppelde maatregelen werd er iedere week zwemles gegeven aan zo’n 1000 kinderen. De zwemschool heeft zich in 2018 verbonden aan een stichting, Swimmin’ Foundation Bangladesh, die als doestelling heeft om sterfte door verdrinking in het waterrijke Bangladesh terug te dringen. In 2018 stierven er meer dan 17.000 kinderen door verdrinking.

Filmpje – Benieuwd hoe de zwembadcontainer eruit komt te zien, kijk dan onderstaand filmpje!
Zwemmen in ons buitenbad in Heinenoord!

Met spetterende groet,

Tom van Nieuwamerongen
Swimmin’

persbericht 3-2-2021

  Betreft: Brandbrief namens de zwembranche om zwemlessen toch te hervatten
 
Na het horen van de persconferentie gistermiddag werd al snel duidelijk dat er, ondanks perspectief, voor de zwembranche nog erg veel onduidelijkheid is. In de afgelopen maanden is er vanaf verschillende kanten (op verschillende niveaus) hard getrokken om de zwembaden open te krijgen. De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid strijd net als de overige branche partners voor het belang van zwemles, het openen en openhouden van de zwembaden tijdens de coronamaatregelen.
De afgelopen maanden is er in combinatie met leden van de Tweede Kamer, het ministerie van VWS en de vele media hard gewerkt om aandacht te vragen voor de crisis die ontstaat door het niet laten doorgaan van de zwemlessen. Naast het veiligheidsaspect i.v.m. de aankomende zomer voor kinderen en de financiële crisis waar zwemscholen in belanden doordat zij buiten de boot vallen. Na veel besprekingen met de gehele branche is er een duidelijke prioriteit gesteld. Zwemles moet als essentieel worden beschouwd en behandeld.
Na maanden aandacht vragen voor zwemles als primair basisonderwijs heeft de NSWZ ruim 50 zwemscholen die zij vertegenwoordigt en is zij een serieuze gesprekspartner voor de Zwembranche. Het gezamenlijk doel is duidelijk: Zwemles is (ook) onderwijs en moet voor de kinderen zo snel mogelijk worden herstart. Met het oog op deze gezamenlijke deler zijn de handen ineen geslagen om een brandbrief op te stellen aan de leden van de Tweede Kamer. Deze brandbrief wordt ondertekend door de NSWZ en 20 landelijke brancheorganisaties om dit kracht bij te zetten.
In deze brief uiten wij gezamenlijk ons begrip voor de moeilijke positie waar het Kabinet en het OMT zich in bevind. De keuzes die gemaakt moeten worden zijn voor niemand prettig en hebben effect op heel erg veel mensen. Met het oog op de veiligheid van de allerkleinste en de aankomende zomervakantie verzoeken wij het Kabinet toch te kijken naar de mogelijkheid zwembaden alleen te openen voor kinderen tot 8 jaar voor zwemles. Dit in combinatie met het Corona protocol zwembaden en aanvullende maatregelen die in acht genomen zullen moeten worden. De basisscholen lopen tegen groep 7 en 8 aan, deze leerlingen kunnen (bijna) als jong volwassen worden gezien en hier bevind zich dan ook een kantelpunt. Als Zwembranche willen wij graag meedenken, eventuele risico leeftijden mijden en daarom dan ook ons verzoek, zwemlessen door te laten gaan tot acht jaar. Daarnaast willen wij ons aansluiten bij het aangekondigde test beleid voor het basisonderwijs, wel te verstaan bij besmetting in de lesgroep, moet de hele lesgroep vijf dagen in thuis quarantaine waarna testen volgt, mocht er niet getest worden komen er nog vijf quarantaine dagen bij, dit in overeenstemming met de nieuwe vastgestelde regels door het ministerie van OCW, de leerlingen mogen vervolgens pas weer komen zwemmen wanneer zij een testresultaat kunnen overleggen.
Met de leeftijd tot acht jaar dek je ruim 80% van de zwemleskinderen die na goedkeuring per direct weer zouden kunnen starten. De oudere leerlingen kunnen na het aflopen van de Lock Down de lessen weer hervatten.
Overigens wel met uitzondering voor kinderen op het speciaal onderwijs. Deze kinderen (ook boven de acht jaar) hebben meer sturing nodig, waardoor het voor hun van extra belang is dat zij ondanks de hogere leeftijd doorgang krijgen om hun dagelijks ritme op orde te houden.
De Tweede Kamerleden ontvangen de brandbrief namens verschillende partners in de zwembranche. De NSWZ is samen met de zwembranche bezig de basis te versterken om zich harder in te kunnen zetten voor de commerciële kant van zwemscholen, de zwemlessen en zwemveiligheid in het algemeen. Met deze brandbrief hopen wij een aanzet te geven en zo een opening te maken in de routekaart om op deze manier toch zo snel mogelijk de zwemlessen te kunnen hervatten.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de NSWZ
Contact: S.A. De Winter
shivadewinter@nswz.nl
0615191918
 
Geen fotobeschrijving beschikbaar.Kan een afbeelding zijn van de tekst 'Datum februari 2020 Pagina van2 vindt. In onder moer Amorika® en België2 wordt de noodzaak het zwemonderwijs en zwemlessen toegestaan. lets waarin ons waterrijke land, zwemonderwijssysteem met wereldwijde niet kan achterblijven. gezien Nederland kunnen ervoor waken dit.zo Betitel zwemlessen, basisonderwijs, essentieel dit levensreddende onderdeel leven an vele kinderen hervat kan worden. de zwemlesaanbieders Vereniging Werkgevers Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ) Nationale Raad Zwemveil (NRZ) achinici Zwembadbranche (VTZ) Zwembadpoli t Water Technology Association (Envaqua) OBZ Delft HISWA-RECRON Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) Sportbond Bond (NTB) /ereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN) ZwemOnderwijs Nederland Dutch Lifeguards Nederlandse Stichting Water- Zwemveiligheid Zwembond htps:/.f-naius.belenlna/'
 

”Zwembranche” zet zwemscholen in hun zwembroek,zwemles van hoger af belemmerd.

“Zwembranche” zet zwemscholen in zwembroek, zwemles van hoger af belemmerd”
 
Tumult rond de zwemlessen in Nederland gaat een stap verder. Gisteravond is er uit naam van de directeur KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwembond) een oproep gedaan aan de NSWZ (Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid) om met de gezamenlijke “zwembranche” om tafel te gaan. NSWZ: “Na maandenlang een eenzame strijd gevoerd te hebben voor het behoud van onderscheidende zwemles met hun zwemscholen en zwemverenigingen lijkt het dat de landelijke bonden de deur op een kier hebben gezet om mee te denken.”
 
Uit Naam van de directeur Vereniging Sport en Gemeente, een van de partners in de gezamenlijke “zwembranche” is een mailing uitgegaan naar zwemscholen en zwembaden waar de VSG duidelijk afstand neemt van hulp aan commerciële zwemscholen en deze verwijst naar het MKB. Deze stap is opmerkelijk aangezien in een telefoongesprek een week geleden met de directeur van de KNZB werd duidelijk dat er universeel en eenzijdig gecommuniceerd zou worden.
 
Dit houdt in dat de bonden niet open staan voor steun aan de commerciële partijen in het zwemonderwijs.
De reden van het schrijven van de VSG is een gevolg van een brief die de NSWZ uit naam van voorzitter Shiva de Winter heeft gezonden aan vrijwel alle burgemeesters in Nederland. In deze brief onderstreept de NSWZ de zware problematiek van het commercieel zwemonderwijs. Hierin legt de NSWZ duidelijk uit waar de schoen wringt bij zwemscholen. O.a. de commerciële pachters van gemeentebaden rekenen de huur door zonder dat er gebruik gemaakt kan worden van het water en zonder compensatie voor de zwemscholen. Deze brief heeft bij veel gemeentes stof doen opwaaien en meerdere gemeentes staan open voor een gesprek.
 
De gezamenlijke Zwembranche wil als één partij naar buiten samen met de overige bonden en werkgeversorganisaties. De NSWZ heeft in een gesprek al aangegeven aan de directeur KNZB dat zij niet staan te springen samen te werken met partijen die verantwoordelijk zijn voor de afbraak in het commercieel zwemonderwijs, (bestuursleden zijn o.a. bewindspersonen van de landelijke commerciële pachters van gemeentebaden)
 
De NSWZ is bereid “digitaal” om de tafel te gaan maar, stelt hier wel zijn eisen bij. Dit is ook schriftelijk kenbaar gemaakt. Sinds twee dagen worden vanuit de zwembranche zorgen over commerciële zwemscholen geuit. Naar mening van de NSWZ maanden te laat. De NSWZ stelt drie eisen voor dit gesprek.
 
1.      Financiële kwijtschelding van de zwembadhuur voor commerciële huurders van (commerciële) pachters van gemeentebaden. Zij worden door de toegezegde 100 miljoen al gecompenseerd a.d.h. van de jaarrekening op het exploitatietekort. Dit is dus dubbel ontvangen. Dit wel met terugwerkende kracht vanaf maart 2020.
 
2.      Uit de 100 Miljoen steun een Fonds voor commerciële zwemscholen waar aanspraak op gemaakt kan worden. Hierbij kan gedacht worden aan huurkosten voor zorgcentra die doorlopen en andere nevenschade. Een onafhankelijke commissie zal in het leven geroepen moeten worden en moet deze aanvragen behandelen en goedkeuren.
 
3.      Inzage in de uitgaven van de 100 Miljoen toegezegde steun. Openheid van zaken als het gaat om belangenverstrengeling. Bonden die beslissen over de uitgaven van deze extra steun zijn door middel van bestuursfuncties verweven en zijn dus zelf de belanghebbende partij.
 
Als de gezamenlijke zwembranche hiermee instemt staat de NSWZ open voor het gesprek. Anders zal dit geen doorgang vinden. De Winter: “Wij gaan geen tijd steken in gesprekken met partijen die al bijna een jaar bewijzen niet het beste voor te hebben met het zwemonderwijs”. De NSWZ maakt zich en zal zich nog meer profileren als belangenpartij voor de commerciële zwemscholen en verenigingen in Nederland als het gaat om zwemonderwijs”.
 
De NSWZ is bezig met zijn missie zwemonderwijs erkend te laten worden als primair basisonderwijs en ook zo te laten behandelen. Dit houdt in dat het doel is de zwembaden en zwemscholen beperkt open laten gaan voor zwemles tot twaalf jaar bij de start van het basisonderwijs. NSWZ: “De veiligheid is in het geding. Er moet ingegrepen worden om een crisis met bijbehorende gevolgen te voorkomen”.
 
Ben jij een zweminstelling die ook kosteloos zijn steun wil toezeggen aan de NSWZ? Vul dan een klein online formulier in. Hiervan is niet alles verplicht. Wel kan je aangeven of jij anoniem wilt blijven.
Link naar het formulier: https://forms.gle/LsPNYTx1uqvxvY1w

Brief aan burgemeesters en wethouders 12-01-2021

De NSWZ roept hulp van Burgemeesters in om de zwemles crisis te voorkomen
12 januari 2021
 
De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid heeft zojuist een brief verzonden aan vrijwel alle burgemeesters van Nederland. Het doel van de NSWZ is aandacht vragen voor de kritische 5 voor 12 situatie waar de zwemscholen branche zich in bevind en de bijkomende gevolgen als dit niet snel opgepakt word.
 
Eerder al benaderde de NSWZ de leden van de Tweede Kamer en het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en Sport. Hierop kwam al een antwoord van Minister van Ark. Deze was helaas nog weinig zeggend en niet toereikend. 17 december werd er uit naam van Minister Ollongren extra geld beschikbaar gesteld voor zwembaden en ijsbanen om het exploitatietekort op te vangen. Dit is een welkome verlichting voor de branche, maar waar de NSWZ al vaker op gewezen heeft zijn de commerciële zwemscholen. Zij moeten vaak de huren aan Commerciële pachters of zorginstellingen doorbetalen zonder extra steun en staan op omvallen.
 
NSWZ: “Bij het omvallen komt de zwemveiligheid in het geding. De vele duizenden kinderen die na het omvallen op straat komen te staan hebben geen plek. Wachtlijsten zullen enorm groeien, verwachtingen blijven begrijpelijk hoog en al deze zomer zullen zich meer gevaarlijke situaties voordoen.“
 
Vanuit de Tweede Kamer hebben er al meerdere kamer leden gereageerd. Onder andere Michiel van Nispen en Wybren van Haga hebben toegezegd zich in te willen zetten. Naast hun overvolle schema hoopt de NSWZ van harte dat dit gaat lukken. Alle hulp is welkom.
 
Om de acties kracht bij te zetten heeft de NSWZ een brief uit naam van voorzitter Shiva de Winter opgesteld waarin de burgemeesters op de zwemveiligheid en de toekomst hiervan in hun eigen gemeente worden gewezen. Bij het voorgenomen plan de basisscholen te openen op 25 januari is er de mogelijkheid maatwerk te verrichten door burgemeesters en de bijbehorende veiligheid regio’s.
 
NSWZ: “Het is van ons aller belang dat de gemeentes naast de overheid ook bijspringen en kijken waar zij ondersteuning kunnen bieden om de zwemlessen te kunnen blijven garanderen.”

Persbericht 06-01-2021

NSWZ-voorzitter De Winter: “De overheid is nu aan zet om prioriteit voor zwemonderwijs en zwemveiligheid te bepalen”.

Op vijf januari kwam naar buiten dat in Nederland de Lock down nog wel eens verlengd zou kunnen worden. De cijfers zijn bij lange na niet positief en de veelbesproken vaccinatie begint pas vandaag mondjesmaat.

De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid heeft uit naam van voorzitter Shiva de Winter gistermiddag een tweede brandbrief verzonden aan de leden van de Tweede Kamer. Doel: erkenning voor het zwemonderwijs als basisonderwijs en het op deze manier ook behandelen in de mogelijke opstart tijdens of na de Lock down en daarnaast de financiële crisis waar los van de “zwembranche” in zijn geheel de zwemscholen en verenigingen zich in bevinden.

“Nu het kabinet de zware keuze heeft te bepalen wat er langer dicht blijft maar ook met het duivelse dilemma zit onderwijs, is het van levensbelang om het zwemonderwijs hierbij te betrekken. Zwemles kan niet via thuislessen gevolgd worden en met in totaal ruim een kwartaal geen zwemonderwijs is dat een grote aanslag op de veiligheid. Een kind in de leerfase heeft structuur en continuïteit nodig om de stof meester te worden. Helemaal als het gaat om leren in een “onveilige” omgeving. Wanneer het kabinet eventueel beslist basisscholen wel gedeeltelijk of in zijn geheel op te starten moet het zwemonderwijs hierbij meegenomen worden. Dit kan bijvoorbeeld door een uitzondering te benoemen op de maatregelen. Deze uitzondering stond voor de tweede sluiting ook vernoemd” volgens NSWZ-voorzitter Shiva de Winter. Onder het kopje Uitzonderingen op de regels voor sport en spel: – Kinderen tot en met 12 jaar mogen nog wel zwemlessen volgen, daarvoor mogen zwembaden open blijven (bron: Rijksoverheid.nl voorbeeld 4-11 bijgevoegd).

De extra financiële druk die dit op de grote zwembad partijen zou opleveren aan kosten wordt door de toegezegde 100 miljoen (17 december door Minister Ollongren) voor zwembaden en ijsbanen om het exploitatietekort op te vangen vergoed. “Het is nu aan het OMT, kabinet en de Tweede Kamerleden om zich hiervoor hard te maken. Anders zijn zoals in het persbericht van 3 januari de gevolgen voor het zwemonderwijs en de zwemveiligheid aankomende zomer al niet te overzien”.

Ten tweede gaat het om de financiële crisis die hard toeslaat onder zwemscholen en verenigingen. Het algemeen klant vertrouwen neemt af. Waarom nu al starten met zwemles terwijl het zo weer stilgelegd kan worden. Voor verenigingen loopt het seizoen op zijn eind en hebben mensen de mogelijkheid op te zeggen. Bij een langere stop zal dit desastreus zijn voor verenigen. Zoals eerder vermeld vallen onder andere zwemscholen buiten de boot en lopen op hun tandvlees. De toegezegde exploitatie vergoeding (17 december) is voor de zwembaden en niet voor de hurende zwemscholen die vaak hun huur met vaste jaarcontracten moeten voldoen aan de commerciële partijen. Dit zonder inkomen (ouders betalen nu tegoed voor zwemlessen later, geen omzet nu, geen recht op TVL).
De brandbrief aan de leden van de Tweede Kamer is een tweede roep om de veiligheid te kunnen waarborgen met respect voor de genomen maatregelen. De NSWZ strijdt momenteel namens een twintigtal zwemscholen en verenigingen en de aantallen stijgen dagelijks. De NSWZ doet dit kosteloos aangezien de situatie zo prangend is dat iedereen samen op moet trekken.

De brief is via het contactformulier van het Ministerie van Algemene zaken ook verzonden aan de volgende verantwoordelijk ministers.
– Hugo de Jonge, minister van volksgezondheid, welzijn en sport
– Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse zaken
– Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs
– Wopke Hoekstra, minister van Financiën
– Eric Wiebes, minister van Economische zaken
– Wouter Koolmees, minister van werkgelegenheid
– Arie Slob, minister van Basisonderwijs
– Tamara van Ark, minister van Sport

De reden dat deze ministers aangesproken worden is het allesomvattende probleem dat zwemonderwijs momenteel valt onder sport met al zijn financiële, werk gerelateerde, huur technische, economische, en veiligheidsbelangen. Om goede beslissingen te nemen vragen wij deze minister op vakgebied te kijken wat zij voor het zwemonderwijs qua voortzetting, financiën, werkgelegenheid en algemene veiligheid kunnen betekenen.

“Wij hopen dat er een verklaring gemaakt kan worden en het zwemonderwijs zo snel mogelijk binnen de opgelegde maatregelen kan hervatten”. Daarnaast hoopt de NSWZ dat er gezamenlijk gekeken kan worden naar de aparte branche “zwemscholen en verenigingen”.