Categorie: Nieuws

Persbericht: OMT Moet Zich Aan Haar Eerdere Standpunt En Bevindingen Over Zwemles Houden

OMT: “Zwemlessen worden vanwege dit educatieve aspect en het belang voor veiligheid los gezien van de overige binnensporten”
In maart 2021 heeft de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid nauw samengewerkt met het OMT om ervoor te zorgen dat zwemlessen los van overige sporten werden hervat wegens het veiligheids- en educatieve aspect. Verder zijn sindsdien door de invoering van het CTB duizenden kinderen thuis komen te zitten omdat een of beide ouders of verzorgers geen CTB kunnen overleggen. Voorzitter van de NSWZ, Shiva de Winter licht daarom vandaag de leden van de Tweede Kamer in over de in maart 2021 eerder besproken bevindingen van het OMT in de hoop om dit te veranderen.

In dit advies neemt het Outbreak Management Team volgens de NSWZ een standpunt in wat betreft zwemlessen. Zo staat in het advies de volgende zin: “Zwemlessen worden vanwege dit educatieve aspect en het belang voor veiligheid los gezien van de overige binnensporten”. “Dit standpunt is vrij stellig in het benadrukken van het belang van zwemlessen voor de veiligheid”, zegt de Winter. “Nu december 2021, negen maanden later lijkt er van dit standpunt weinig over. Door de invoering van het CTB zijn er duizenden kinderen die momenteel thuis zitten omdat een of beide ouders of verzorgers geen CTB kunnen overleggen en hierdoor de toegang tot het zwembad wordt ontzegd. Hierbij ook terugkijkend naar OMT-advies 103 waarbij de volgende zin staat: ’Zo nodig maximaal 2 ouders of verzorgers tegelijk toelaten om kinderen te helpen met aankleden’. Hierin wordt het belang van eigen ouders of begeleiders voor het omkleden benadrukt. Niet een overige ouder of een zwembadmedewerker”.

Het belang van zwemles boven de overige binnensport. Het OMT is hier is hier volgens de NSWZ vrij duidelijk in. Het veiligheidsaspect van zwemles moet dus volgens de organisatie in de behandeling los gezien worden van overige binnensporten. Door de avondlockdown om 17:00 uur is er landelijk voor naar schatting 5000 tot 10000 kinderen geen plaats om zwemlessen te volgen. Er is in het bad geen capaciteit of geen personeel de lessen eerder te laten plaatsvinden. Zwemonderwijs wordt gedwongen om in een kleinere tijdspanne hun zwemlessen aan te bieden. Bij een eigen zwembad met voldoende personeel is dit een minder probleem dan in een gehuurd bad met een beperkte personele bezetting zoals commerciële zwemscholen.
De NSWZ roept het OMT op om terug te komen op hun eerdere standpunt en bevinding dat zwemles door zijn veiligheids- en educatieve aspect los van overige binnensporten moet worden gezien zoals zij 9 maanden geleden oordeelden. Daarnaast pleit de NSWZ ervoor dat het OMT het kabinet adviseert het CTB van zwemlessen af te halen en zich te beroepen op hun eerdere opvatting zwemles los van overige binnensporten te zien en hiermee de sluiting van 17:00 uur te verlaten naar 19:00 uur. Dit is gezien de leeftijd van de gemiddelde zwemles leerling, de tijd dat kinderen door de weeks naar zwemles kunnen.

Voorzitter van de NSWZ, Shiva de Winter licht vandaag de leden van de Tweede Kamer in over de in maart 2021 besproken en geadviseerde bevindingen van het OMT. Het is aan de Kamerleden om dit in te brengen.

De NSWZ heeft er vertrouwen in dat de Tweede Kamer hierin haar verantwoordelijkheid pakt om het Kabinet op haar eerdere beslissing aan te spreken. De Winter: “Waar nodig kunnen onder de noemer ‘reparatiebeleid’ de zwemlessen opengesteld worden voor alle kinderen in Nederland”.

Documenten:
https://nswz.nl/wp-content/uploads/2021/12/OMTadviespassagezwemles732021uitgelicht.pdf

https://nswz.nl/wp-content/uploads/2021/12/OMTadviespassagezwemles732021uitgelicht.pdf

Persbericht: Maes Law B.V en de NSWZ strijden samen tegen het CTB bij zwemlessen voor kinderen

Mr. B.J. (Bart) Maes, partner bij Maes Law B.V., staat Zwemschool De Winter Sport B.V. en de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid, beiden gevestigd te Hilversum, bij in hun strijd tegen de toepassing van het coronatoegangsbewijs (CTB) bij zwemlessen voor kinderen. Deze problematiek met alle schrijnende uitwassen van dien is al uitgebreid in de media aan de orde gekomen, maar is wat cliënten betreft nu in een stroomversnelling gekomen door een besluit van burgemeester Broertjes van Hilversum van afgelopen vrijdag, 26 november 2021.

Lees verder

Persbericht: NSWZ Reageert Op NCTV En Ministerie Van Justitie: Zwembad Is Besloten En Vereist Geen QR

De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid zet zich sinds de invoer van het CTB bij zwembaden en zwemles in voor het wijzigen van de regelgeving voor zwemveiligheid. Landelijk zitten duizenden kinderen thuis omdat hun ouders vanwege het ontbreken van een QR-code de toegang tot het zwembad wordt geweigerd. Volgens de NSWZ klopt dit niet, als er wordt gekeken naar de huidige wet- en regelgeving. Dit concluderen zij uit de laatste mailing van de Vereniging Sport en gemeente en een brief vanuit het Ministerie van Justitie.

Lees verder

Brief gericht aan de Burgemeester en College; Waar Vallen Zwembaden Onder?

Verzonden 24 november 2021

“Geachte Burgemeester, college,

Opnieuw richt ik mij tot u na de hoogoplopende discussie die is ontstaan rond het wel of niet controleren van het Coronatoegangsbewijs (CTB) bij zwembaden en zwemscholen. De discussie en onduidelijkheid ontstaat bij het gesloten of openbare publieke ruimte zijn van zwembaden.

Door de invoering van het CTB bij zwembaden en zwemles staan kinderen letterlijk in hun zwembroek op straat. De grondslag voor de misvatting over de QR-verplichtingen is verwarrende berichtgeving op www.rijksoverheid.nl waarop geclaimd wordt dat voor alle binnenruimte (vallend onder de sector Sport) een QR-plicht geldt. De wet spreekt dit tegen en is duidelijk dat het alleen nodig is in publieke binnenruimte.

Lees verder

NSWZ: KNZB en VSG: Zwembaden Zijn Besloten Lokalen! Geen QR-plicht

De afgelopen weken zijn er heftige discussies aangewakkerd binnen de Zwembranche, die ten koste gaan van de zwemveiligheid van kinderen. “Aan die discussie moet nu een einde komen” volgens Shiva de Winter, voorzitter van de NSWZ. (Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid) Door de invoering van het Corona toegangsbewijs bij zwembaden en zwemles staan kinderen letterlijk in hun zwembroek op straat.

Lees verder

Potentiële Verdrinkingen Liggen Op De Loer Door Denkfout Gemeenten Rondom Het CTB

 

Laat de kinderen niet verzuipen! Een term die door de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) vaker is ingezet als het gaat om het belang van zwemles voor kinderen in Nederland. De NSWZ haalt deze term opnieuw aan, nu al twee weken duizenden kinderen letterlijk in hun zwembroek of zwempak op straat komen te staan. De QR-toegangscontrole bij zwembaden en zwemles slaan een diep gat in de samenleving met als gevolg dat kinderen, waarvan ouders geen coronatoegangsbewijs (CTB) kunnen overleggen, niet meer naar het zwembad kunnen. Schrijnende gevallen waarbij kinderen buiten de deuren van het zwembad moeten omkleden stapelen zich op en zijn mensonterend. De discussie over het vaccineren moet volgens de NSWZ ver buiten het zwembad en de zwemlessen gehouden worden.

Lees verder

Protocol zwembad, zwemschool en zwemveiligheid in corona tijd 1.0

Per zaterdag 13 november 2021, 18:00 uur is protocol 1.0 van kracht.

Bij een waterrijk land als Nederland staat zwemmen en zwemveiligheid hoog in het vaandel. De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) maakt zich dagelijks hard voor de zwemeducatie en zwemveiligheid in Nederland. Om deze reden brengt de NSWZ een eigen protocol uit met betrekking op het MKB in de Zwembranche. Deze partijen zitten niet in doorsnee zwembaden en hebben andere zaken om rekening mee te houden op locatie. De NSWZ wil iedereen de mogelijkheid bieden gebruik te maken van de mogelijkheden om te zwemmen. Of het nu voor leszwemmen is of hydrotherapie, er mag geen onderscheid gemaakt worden om welke keuze van de sporters of hun begeleiding dan ook. Dit protocol Zwembad, zwemschool en zwemveiligheid in corona tijd 1.0 is opgesteld in het belang van alle zwemmers, medewerkers en vrijwilligers in Nederland. Hierbij rekening houdend dat bewegen en werken in zwembaden veilig moet zijn. Over de veiligheid en gezondheid blijven de daartoe aangewezen overheidsinstanties toezien dat ook met het COVID-19 virus in omloop zwemmen binnen de gestelde verantwoordingsnormen valt. In het belang van de gezondheid van alle bezoekers, leveranciers, medewerkers en vrijwilligers vragen wij alle badinrichtingen om onderstaande maatregelen na te leven en te handhaven. Lees verder

Coronatoegangsbewijs voor zwembaden?

De besmettingen en ziekenhuisopnames lopen op en in Den Haag wordt gekeken naar maatregelen. Tijdens de persconferentie vanavond worden de maatregelen bekendgemaakt, maar zoals gebruikelijk zijn deze al uitgelekt. De media hebben het over het invoeren van mondkapjes in publieke ruimten, meer thuiswerken en het uitbreiden van het coronatoegangsbewijs. Of de mondkapjesplicht weer gaat gelden voor zwembaden is nu nog onduidelijk, wel wordt het invoeren van de QR-code genoemd voor de binnensport zoals sportscholen en zwembaden. Volgens NL Actief gaat dit in tegen het principe dat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk moet zijn, de MKB-brancheorganisaties NSWZ, ENVOZ en ZON laten weten tegen de invoering van de QR code te zijn en pleiten voor het weer invoeren van de anderhalvemetermaatregel.

Lees verder

NSWZ Stuurt Het Kabinet Terug Naar De Tekentafel. Zwemles Is Essentieel

 

Na dagen van onrust onder ouders van zwemleskinderen en zwemschoolhouders valt men in de ene na de andere verbazing. Een van de belangrijkste is het besluit een bibliotheek onder essentieel te laten vallen en daardoor QR-code vrij te houden. Alleen een mondkapje is hier verplicht. In goed overleg met de Vereniging Sport en Gemeente (VSG) bleek dat de 1,5 meter in zwembaden geen stand kon houden omdat de noodwet afgelopen is. De vraag rijst, is een boek lezen belangrijker dan de potentiële verdrinking van een kind?

In maart 2021 heeft VWS onder de noemer “reparatiebeleid” zwemles als essentieel bestempeld waardoor de zwemlessen weer op konden starten. Hiermee is de naam essentieel al toegevoegd aan de zwemlessen en zouden deze, net als de bibliotheken voor iedereen toegankelijk zijn zonder CTB en met het dragen van een mondkapje.

Lees verder

Voorzitter NSWZ Spreekt Zich Uit Over De Nieuwe Corona Maatregelen

Vol verbazing ben ik de afgelopen twee dagen doorgekomen. Een achtbaan van standvastige principes en financiële belangen en veiligheid. Het laatste bleek kennelijk wel de minst belangrijke factor de laatste dagen. De vaccinatiegekte is in Den Haag naar hun kop gestegen, zullen wij maar zeggen. Iets waar ik mij verder nooit over uitlaat. Maar nu treft het mijn vak, mijn branche en mijn passie. De druk om zoveel mogelijk mensen te laten vaccineren wordt nu opgevoerd door ouders die niet gevaccineerd zijn niet meer naar zwemles te laten komen. Klaarblijkelijk werkt het via de normale weg niet en moet het nu over de ruggen van kinderen. Een absurde en onwerkelijke ontwikkeling. Uitspraken uit die richting “er is toch geen probleem? Die mensen moeten zich gewoon laten vaccineren” en “Je moet gaan voorlichten dat ze zich wel moeten laten vaccineren, dan valt het allemaal mee”.

Lees verder