Nederlandse Stichting voor Water- & Zwemveiligheid

Een Nederlandse stichting die opkomt voor de belangen van zwemveiligheid, particuliere zwembaden en zwemscholen en commerciële zwemscholen in Nederland. Onze visie is om zwemonderwijs toegankelijk te maken voor alle doelgroepen. Daarnaast heeft de NSWZ een uniek diplomasysteem ontwikkeld voor de A tot en met F diploma's. Omdat er meerdere methodieken zijn die voor iedereen toegepast worden en de NSWZ niet een methodiek wil verplichten geeft zij alleen een rode draad aan waar geadviseerd wordt binnen te blijven.

Schrijf je vrijblijvend in voor meer informatie
Water- & Zwemveiligheid
Voor ouders
Voor zwemscholen

NSWZ in de media

Volg hier het laatste nieuws.

Persbericht: OMT Moet Zich Aan Haar Eerdere Standpunt En Bevindingen Over Zwemles Houden

OMT: “Zwemlessen worden vanwege dit educatieve aspect en het belang voor veiligheid los gezien van de overige binnensporten” In maart 2021 heeft de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid nauw samengewerkt met het OMT om ervoor te zorgen dat zwemlessen los van overige sporten werden hervat wegens het veiligheids- en educatieve aspect. Verder zijn sindsdien door de invoering van het CTB duizenden kinderen thuis komen te zitten omdat een of beide ouders of verzorgers geen CTB kunnen ov

Persbericht: Maes Law B.V en de NSWZ strijden samen tegen het CTB bij zwemlessen voor kinderen

Mr. B.J. (Bart) Maes, partner bij Maes Law B.V., staat Zwemschool De Winter Sport B.V. en de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid, beiden gevestigd te Hilversum, bij in hun strijd tegen de toepassing van het coronatoegangsbewijs (CTB) bij zwemlessen voor kinderen. Deze problematiek met alle schrijnende uitwassen van dien is al uitgebreid in de media aan de orde gekomen, maar is wat cliënten betreft nu in een stroomversnelling gekomen door een besluit van burgemeester Broertjes van

Persbericht: NSWZ Reageert Op NCTV En Ministerie Van Justitie: Zwembad Is Besloten En Vereist Geen QR

De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid zet zich sinds de invoer van het CTB bij zwembaden en zwemles in voor het wijzigen van de regelgeving voor zwemveiligheid. Landelijk zitten duizenden kinderen thuis omdat hun ouders vanwege het ontbreken van een QR-code de toegang tot het zwembad wordt geweigerd. Volgens de NSWZ klopt dit niet, als er wordt gekeken naar de huidige wet- en regelgeving. Dit concluderen zij uit de laatste mailing van de Vereniging Sport en gemeente en een brief v

De Nederlandse Stichting voor Water- & Zwemveiligheid spreekt zich inmiddels uit namens meer dan 90 zwembaden en zwemscholen.