Nederlandse Stichting voor Water- & Zwemveiligheid

Een Nederlandse stichting die opkomt voor de belangen van zwemveiligheid, particuliere zwembaden en zwemscholen en commerciële zwemscholen in Nederland. Onze visie is om zwemonderwijs toegankelijk te maken voor alle doelgroepen. Daarnaast heeft de NSWZ een uniek diplomasysteem ontwikkeld voor de A tot en met F diploma's. Omdat er meerdere methodieken zijn die voor iedereen toegepast worden en de NSWZ niet een methodiek wil verplichten geeft zij alleen een rode draad aan waar geadviseerd wordt binnen te blijven.

Schrijf je vrijblijvend in voor meer informatie
Water- & Zwemveiligheid
Voor ouders
Voor zwemscholen

NSWZ in de media

Volg hier het laatste nieuws.

Inventariseren gaat door

Beste collega's, Ons inventariseren gaat door. Hoe is het gesteld met de zwemscholen in Nederland. Na het luiden van de noodklok over het zwemonderwijs en het voortbestaan van vele tientallen zwemscholen krijgen wij steeds meer steunbetuigingen en informatie. De publieke tak van de Zwembranche is ruim vertegenwoordigd. Die worden overheid technisch als financieel gesteund. Neem bijvoorbeeld de SPUK IJZ-regeling. De commerciële kant van de Zwembranche, zwemscholen en privézwembaden

De Nederlandse Stichting voor Water- & Zwemveiligheid spreekt zich inmiddels uit namens meer dan 90 zwembaden en zwemscholen.