Tag: zwemles

Verklaring Zwembad ‘T Gooische Bad

Hilversum 7 november,
Verklaring Zwembad ’T Gooische Bad
De roerige dagen die zijn ontstaan na de persconferentie van 3 november zijn voorlopig in Hilversum even tot rust gekomen. De onduidelijkheid en de constante wijzigingen in het wisselende beleid van de overheid zijn belicht vanuit De Winter Sport en zwemles is op de kaart gezet.
Wat betreft de zwemlessen heeft De Winter Sport ( zwemlesaanbieder in Zwembad ’T Gooische Bad ) in goed overleg met de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Hoofd Handhaving van de Gemeente Hilversum besloten zich als zwembad en zwemschool voor nu neer te leggen betreffende de tijdelijke sluiting, mede door de grote onrust die is ontstaan in het land van zwembaden en zwemscholen tegen veiligheidsregio’s. Het beeld dat hierbij is ontstaan, namelijk dat de eigenaar Shiva de Winter bekvechtend tegen de gemeente heeft gestreden, is hierbij niet juist. De wethouder sport van de gemeente Hilversum ( Floris Voorink ) heeft zich helaas wel zo op deze manier uitgelaten. Shiva de Winter heeft de afgelopen dagen, nadat er vanuit de Gemeente Hilversum uit contact werd gezocht waar De Winter meerdere malen om heeft gevraagd, iedere stap in goed overleg en nauwe samenwerking met de gemeente genomen en het belang van de zwemlessen voor kleine kinderen voorop gesteld.
De Winter Sport is momenteel al zijn klanten telefonisch aan het inlichten over de stand van zaken en de goede oplossing die er met de Veiligheidsregio en Handhaving is gevonden. Deze twee zullen tevens een schriftelijke verklaring opstellen uit hoofde van Gemeente Hilversum en Handhaving dat gezamenlijk met De Winter Sport overeengekomen is om toch de twee weken sluiting aan te houden.
Los daarvan zal de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid ( een opkomende belangen organisatie ) waar Shiva de Winter voorzitter van is, zich als zegsman oprichten in de richting van de leden van de Tweede Kamer, om het kabinet er op te wijzen dat zwemles tot het primair onderwijs behoort en niet tot sport.
Doormiddel van een brief die alle Kamerleden van De Winter zullen ontvangen zal hiervoor aandacht gevraagd worden, zij worden met klem opgeroepen tot het vinden van een oplossing om de achterstand en de noodzaak van doorgang van de zwemlessen met oog op de aankomende vakanties en de zomer onder de aandacht te krijgen. Het is de nummer één prioriteit dat kinderen een stabiele basis hebben van onderwijs zowel op school als in het zwembad. Enkele weken gemis geeft bij een heleboel kinderen al een grote achterstand.
Een voorbeeld hiervan zagen we mei dit jaar. Na tweeëneenhalve maand zonder zwemles waren sommige leerlingen dermate in niveau gedaald dat er maanden nodig waren om dit weer bij te werken. Dit gaat ten koste van de veiligheid!
De Winter hoopt hiermee het debat aan de gang te krijgen dat zwemonderwijs serieus genomen gaat worden en er overwogen kan worden de zwemlessen toch doorgang te geven vóór 18 november. Later dit weekend zal de brief aan de Kamerleden verspreid worden en zal er een persbericht vanuit de NSWZ volgen met de aankomende stappen. Rust is hier een belangrijk punt. Het is niet onze bedoeling tegen de maatregelen van het kabinet te strijden. In tegendeel, wij steunen de maatregelen. Alleen kan en mag er niet met twee maten gemeten wat betreft primair onderwijs.
Met vriendelijke groet,
Shiva de Winter
Directeur / Eigenaar De Winter Sport / ‘T Gooische Bad
Voorzitter Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid
contact: shiva.dewinter@dewintergroupbv / 06-15191918

Voortzetten zwemlessen Zwembad ’T Gooische Bad Hilversum ondanks maatregelen

Persbericht: Voortzetten zwemlessen Zwembad ’T Gooische Bad Hilversum ondanks maatregelen
Tijdens de intelligente Lock down van 15 maart tot 11 mei is het gehele land nagenoeg tot stilstand gekomen. Letterlijk en figuurlijk. Ook op sportief vlak is toen alles stil gelegd. Nu medio november wordt er opgeroepen om kinderen sportief te laten blijven en de kinderen naar school te laten gaan terwijl er meerdere “begrijpelijke” bedrijfstakken gesloten worden. Op de persconferentie van 3 november werd hier ook nog toe op geroepen. Toen kwam de mededeling “zwembaden dicht”. Naast dat dit een sportonderdeel is voor heel veel doelgroepen, er al meerdere malen is aangetoond dat dit hygiënischer is dan bijvoorbeeld een gymzaal, werd deze zonder pardon genoemd. Enige uitzondering op de regel waren de zwemlessen. Het hoe en wat stond hier verder niet vernoemd maar dat zou naar boven komen in de noodverordening.
Gistermiddag 4 november tot 16:15 stond het nog vermeld op de rijksoverheid alleen gonsde er van allerlei geruchten rond. Wat was er aan de hand? Het betrof een “foutje” en “miscommunicatie” dat zwemlessen hierbij als uitzondering vermeld stonden. Dus moesten alle zwemlessen per direct in ieder geval voor twee weken worden opgeschort.
Hier gaan wij niet mee akkoord. Je kan niet volwassenen naar de sportschool en sauna laten gaan, kinderen naar school en sport laten gaan maar kinderen van 3,5 tot 7 niet naar zwemles laten gaan.
Naast dat zwemles onderwijs en het ondergeschoven kindje is van primair basisonderwijs, hebben wij het hier ook over veiligheid. Begin dit jaar werd een paar weken genoemd en dit werden een paar maanden. De achteruitgang van kinderen was extreem te noemen. De verdrinkingsgraad had de potentie hoger te liggen doordat het niveau bij kinderen die op zwemles zaten naar beneden was gekelderd.
Zwemles, basis behoefte voor kinderen. Deze is door neus en lippen door voor in ieder geval twee weken stil gelegd. Naast begrip voor veel van de regels en maatregelen die genomen worden is er geen geloof in het feit dat dit bij twee weken blijft. De horeca zou begin dit jaar drie weken dichtgaan en het werd drie maanden. Half mei toen de zwembaden weer mochten opstarten is heel lesgevend Nederland vol voor de lessen gegaan. Binnen enige maanden was overal de achterstand weggewerkt en waren kinderen weer op niveau. Wederom weken of maanden geen zwemles betekent voor de meeste kinderen zes maanden terugval in het leerproces. Met oog op de aankomende zomermaanden waar velen de vakantie in eigen stad, dorp of eigen land zullen vieren geeft dit een potentieel gevaar voor de veiligheid van kinderen. In een waterrijkland als Nederland, is het volgens de overheid zelf, van “primair belang” dat kinderen leren zwemmen. In verband met dit belang wordt schoolzwemmen ook van overheidswege bevorderd. Volgens de rijksoverheid valt (als die als zodanig aangeboden wordt) schoolzwemmen rechtstreekst onder het primair basisonderwijs; kinderen zijn in dat geval verplicht daar aan deel te nemen (zie
Nu op 21 april 2020 besloten is met ingang van 11 mei 2020 een opstart te maken met het basisonderwijs en buiten sporten voor jongeren onder voorwaarden weer is toegestaan moet in de visie van De Winter Sport ook de zwemlessen voor kinderen weer van start gaan, met inachtneming van de maatregelen zoals voor basisschoolleerlingen.
De topsport van de KNZB (Waterpolo en schoonspringen) mogen met de huidige maatregelen wel doortrainen in zwembaden. Dit betekent dat topsport voor veiligheid wordt getrokken.
De Winter Sport werkt al maanden volgens een goedgekeurd protocol, gemaakt en gedeeld met de gemeente Hilversum. Bij zwembad ’T Gooische Bad (het zwembad van De Winter Sport) zijn begin dit jaar vele voorbereiden getroffen voor de 1,5 meter norm. Zo zijn er looproutes gecreëerd waarbij deze norm volledig kan worden gehandhaafd. De Winter Sport is voornemens ondanks de op 4 november aangepaste maatregelen zwemlessen wel voort te zetten. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal belangrijke zaken:
· De lescapaciteit zal voor twee weken worden teruggebracht;
· Er is een aparte in- en uitgang en een gescheiden looproute zodat volwassenen elkaar niet kruisen, zodat de 1,5 meter norm te allen tijde kan worden gehandhaafd;
· Ouders brengen kinderen, maken ze klaar voor zwemles waar ze opgehaald worden en de ouders buiten zullen wachten. Aan het eind van de les mogen ouders via de andere ingang het zwembad betreden en hun kinderen na de zwemlessen ophalen en omkleden. Hierdoor krijg je gescheiden brengen en halen. Ouders kunnen in de tussentijd in de auto of in de omgeving wachten;
· Er zijn aparte aankleed- (vóór de zwemlessen) en omkleedruimten (na de zwemlessen);
· Na het vertrekken van ouders zullen alle looproutes worden gedesinfecteerd;
· De tribune word (ondanks dat dit een aparte ruimte is en zelf geventileerd) voor twee weken gesloten. Voor het wekelijks afzwemmen word nog een oplossing gezocht;
· Per kind mag er maximaal één begeleider mee;
· Bij ziekte (verschijnselen) van het kind of in de naaste familie wordt er geadviseerd thuis te blijven;
· Bij de ontvangstbalie (achter plexiglas) kan er worden gekozen de les voor die dag voor een kind niet door te laten gaan bij vermoedens van ziekte;
· Er wordt met de hoogste hygiëne voorzichtigheid gewerkt en na iedere omkleedbeurt wordt de ontvangst-, omkleed-, looproute en aankleedruimte schoongemaakt;
· Douches zijn gesloten.
Alle overige activiteiten zijn tot nader order opgeschort. Het betreft hier dus alleen de zwemlessen voor kleine kinderen van 3 tot 7 jaar.
Zwembad De Scheg in Deventer heeft gister naar buiten gebracht dat zij in afstemming met de veiligheidsregio IJsselland de zwemlessen voor kinderen t/m 12 jaar tot nader order door kunnen gaan. Zie hieronder het nieuwsbericht dat zwembad De Scheg gister op hen website heeft geplaatst.
Update 4 november
M.i.v. 5 november is zwembad De Scheg voor alle zwemactiviteiten gesloten. Uw reservering voor een zwemactiviteit komt hierdoor helaas te vervallen en u heeft hierover per mail bericht van ons ontvangen.
De zwemlessen voor kinderen t/m 12 jaar zijn in afstemming met de Veiligheidsregio IJsselland toegestaan en gaan daarom, tot nader order, door.
Vanuit De Winter Sport is er gister geprobeerd contact te hebben met de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek om te overleggen om zwemlessen voor kinderen t/m 12 jaar door te laten gaan. Vanuit de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek was er niemand beschikbaar die ons daarbij te woord konden staan en verder konden helpen. Wij werden afgewimpeld en konden dus niet in overleg gaan om De Winter Sport in overleg open te laten.
Noot voor de redactie:
De Winter Sport was het eerste zwembad in Nederland wat in mei weer de zwemlessen volgends nieuw protocol en Coronaproof hervatte. Zij hebben zich vanaf dag een sterk gemaakt voor de educatie van kinderen en blijven dit doen. De Winter Sport heeft een eigen zwembad Zwembad ‘T Gooische Bad waar 1000 gerbuikers per week gebruik van maken volgens protocollen. Er zwemmen momenteel rond de 600 kinderen per week. Dit zwembad heeft volgends de Gemeente Hilversum geen recht op subsidie ondanks de vele doelgroepen die hier naast kinderen gebruik van het bad maken.
Shiva de Winter is tussen 11:00 en 13:00 beperkt bereikbaar. De telefoon zal beantwoord worden door Lotte Bastiaanse ( partner ) De zwemlessen staan vanmiddag gepland van 13:45 tot 18:30
________________________________________
Contactgegevens:
Van: De Winter Sport
Contactpersoon: Shiva De Winter
Telefoon: 0615191918
Email: shiva.dewinter@dewintergroupbv.nl
________________________________________
Shiva De Winter NSWZ

Even voorstellen

Even voorstellen ….. Shiva de Winter oprichter NSWZ

Ruim 22 jaar werkzaam als zwemonderwijzer, 10 jaar eigenaar van een eigen zwemschool en met veel ervaring in en om het zwembad en de zwembadbranche is Shiva de Winter een expert te noemen in zijn vakgebied. Al op jonge leeftijd rolde hij bij een zwemvereniging in het ambacht van het lesgeven. Daarnaast is hij ook jaren actief geweest als badmeester in een buitenbad. Dit was de perfecte combinatie tot het vergaren van kennis en vaardigheid. In 2003 richtte hij een eigen schoonspringvereniging SDW Diving Leiden op waar hij tot op de dag van vandaag nog steeds actief is als trainer/coach. Hij behaalde met zijn schoonspringsters vele successen in het binnen- en buitenland. De passie voor het aanleren en overbrengen van kennis versterkte hij door in 2007 zwemschool De Winter Sport op te richten die momenteel tot één van de grootste in de regio Gooi en Eemland kan worden gerekend.

De kwaliteit van zwemlessen is altijd een belangrijk aspect geweest. De laatste jaren heeft Shiva geïnvesteerd in het ontwikkelen van een eigen lessysteem waarin hij het beste van zijn ervaringen heeft samengevoegd. Het lessysteem is in de afgelopen 10 jaar ontwikkeld en is gericht op plezier en het aanleren van de juiste techniek. In januari 2017 is dit lessysteem, dat wordt gebruikt door zijn eigen zwemschool, als eerste lessysteem van een zwemschool in Nederland ISO gecertificeerd. Shiva pretendeert niet dat deze methode de enige juiste methode is maar geeft als advies aan ouders mee dat het belangrijk is om een goede keus te maken en een methode te kiezen die past bij hun kind. Ieder kind is anders en ieder kind heeft zijn eigen unieke aandacht nodig.

De ervaringen en de kennis die Shiva heeft opgedaan binnen de branche wil hij graag gebruiken om de kwaliteit en de veiligheid van zwemmen, zwemlessen en zwembaden te verbeteren. In 2017 heeft hij de stichting NSWZ (Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid) opgericht met als doel het geven van transparante informatie omtrent het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van zwemmen, zwemlessen en zwembaden. Met de overname van de twee landelijke websites www.nederlandsezwembaden.nl en www.zwemles-vergelijken.nl wil de stichting toe werken naar een zo uitgebreid mogelijk overzicht van zwembaden en zwemscholen. Daarnaast verzorgt de stichting opleidingen en wil de stichting ouders ondersteunen in hun keuze door het geven van onafhankelijke informatie over de verschillende zwemlesaanbieders, zwemmethodes en zwemtechnieken. Shiva gaat zich met veel enthousiasme inzetten om de kwaliteit en de veiligheid van de zwembaden en zwemlessen naar een hoger niveau te brengen.

In het blog houdt Shiva je op de hoogte van alle aspecten die belangrijk zijn voor de water- en zwemveiligheid in ons waterrijke land.

zwemles vergelijken

Zwemles-vergelijken.nl

We zijn onze website Zwemles-vergelijken up to date aan het brengen en een vernieuwde look & feel aan het geven. Binnenkort kun je voor een overzicht van de zwemlesaanbieders met filtermogelijkheid op locatie terecht op zwemles-vergelijken.nl. Per zwemlesaanbieder staat adres informatie, prijzen, duur per zwemles, volgsysteem, zwemlesmethode en gemiddelde duur voor het afzwemmen. Daarnaast vind je overzichtelijk de overeenkomsten en verschillen tussen de zwemlesmethodes in Nederland. Wekelijks lichten we een zwemlesaanbieder uit in onze nieuwe rubriek ‘Zwemlesaanbieder van de week’ en aan het einde van het jaar wordt er weer de ‘zwemlesaanbieder van het jaar’ verkiezing gehouden!